^Na vrh

RSS

Občina Izola je pristopila k preventivni akciji za zajezitev razmnoževanja tujerodnih tigrastih komarjev. Tigrasti komarji so za ljudi, kot tudi za živali, nadležni zaradi njihovega agresivnega hranjenja tudi podnevi in alergijskih odzivov na pike. Samice tigrastih komarjev se hranijo s krvjo toplokrvnih živali in ljudi, zato lahko prenašajo tudi različne nevarne virusne bolezni. 

Na današnji novinarski konferenci so bile s strani župana Danila Markočiča podane informacije o namenu akcije, dr. Katja Kalan z Univerze na Primorskem FAMNIT je predstavila življenjski cikel tigrastega komarja in sredstvo imenovano Aquatain, s katerim lahko učinkovito zatiramo razvoj ličink komarjev, operativni potek akcije na območju Občine Izola, pa je predstavil direktor Komunale Izola, Denis Bele.

K zagonu preventivne akcije so, ob sodelovanju  Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT)pristopile vse štiri Istrske občine, k temu pa jih je spodbudilo predvsem dejstvo, da tigrasti komar ni le neprijetna nadloga, temveč tudi prenašalec virusov. Dokaz kako hitro se lahko ti širijo, pa so, žal, še trajajoče izredne razmere zaradi epidemije koronavirusa. Ukrep preprečevanja razvoja invazivne vrste komarja je tudi eden izmed trajnostnih ukrepov v okviru pridobitve znaka Green destination v Zeleni shemi Slovenije, v katerega je občina Izola vstopila v letošnjem letu.

Sredstvo za zatiranje komarjev Aquatain, ki ga je podrobneje predstavila dr. Katja Kalan (na temo širjenja tigrastih komarjev je tudi doktorirala), ni biocid, temveč deluje mehansko. Na vodni gladini ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj ličink komarja ter polaganje jajčec samičkam. Ne obremenjuje okolja in ni škodljivo za ljudi, živali, rastline in neciljne organizme, kot so čebele, ribe, itd. Sredstva se ne bo nameščalo na območjih, kjer ima tigrasti komar že dovolj naraih plenilcev, torej ob rekah, jezerih, mlakah, itd. UP FAMNIT bo za namene akcije izvajala monitoringe stanja populacije tigrastih komarjev, na razpolago pa bo tudi aplikacija Mosquito Alert, preko katere bodo lahko obačni sporočali pojav komarjev na določenem območju.

Komunala Izola bo v času od meseca maja do septembra, v časovnih intervalih poskrbela za apliciranje sredstva Aquatain na javni infrastrukturi in lokacijah, ki predstavljajo potencialno ugodno okolje za razmnoževanje tigrastega komarja. Torej tam, kjer se pojavlja stoječa voda: v peskolovih jaškov, v okrasnih parkovnih vodnih elementih, stoječih vodah na pokopališču ipd.

Ob tem pa je izrednega pomena, tudi sodelovanje občanov, kateri lahko ravno tako odgovorno izvajajo nekatere aktivnosti, za preprečevanje nastanka gojišč za razmnoževanje komarjev, kot so: pospravljena okolica brez nepokritih zalivalk za rože, veder, odprtih plastenk, avtomobilskih gum in drugih majhnih posod, saj taki ostanki vode predstavljajo idealno gojišče za razmnoževanje tigrastega komarja. Tudi voda, ki se nabira na ponjavah in drugih platnih, podstavkih za rože, nepokritih napihljivih bazenih in drugih vodnih igračah, žlebovih sodih in rezervoarjih, je idealno gojišče za razmnoževanje komarjev. Pomembna je redna skrb tudi za čiščenje vodnjakov in ribnikov. Z napotki o tem, kako lahko sami prispevamo k zajezitvi razmnoževanja tigrastega komarja, se bodo občani lahko seznanili v zgibanki, ki jo bo vsako gospodinjstvo prejelo v naslednjih dneh. 

Sredstvo Aquatain bo dostopno tudi na trgovskih policah, za spodbudo občanom, pa bo Občina poskrbela za cca. 450 enot ampul Aquataina, ki ga bodo občani lahko brezplačno prevzeli na Komunali Izola. 

Po do sedaj dostopnih podatkih lahko pričakujemo 91% zmanjšanje pojavnosti ličink komarja okrog površin, kamor bo nanešeno sredstvo Aquatain. Dejanska činkovitost akcije pa bo odvisna od aktivnosti in ustreznega ravnanja vsakega posameznika. 

 

 

Gospodarskim subjektom, ki zaradi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 25/20 s spremembami), niso smeli izvajati svoje dejavnosti, smo v dogovoru z Občino Izola, omogočili oprostitev plačila storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za mesec marec 2020, saj v tem času niso generirali odpadkov.

Glede na to, da so, v skladu z zgoraj navedenim Odlokom, omejitve v večjem delu veljale tudi v preteklem mesecu, ponujamo možnost oprostitve plačila komunalnih storitev tudi za mesec april 2020.

Do oprostitve plačila, bodo torej upravičeni tisti gospodarski subjekti, ki imajo do Komunale Izola poravnane vse zapadle finančne obveznosti, v obravnavanem obdobju niso imeli drugih prihodkov iz naslova izvajanja ostalih registriranih dejavnosti in ki bodo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., poslali Vlogo za oprostitev plačila ter kopijo izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki izkazuje registrirano glavno dejavnost.

Prejete vloge bodo obravnavane in, v kolikor se bodo izkazale kot upravičene, upoštevane pri obračunu za mesec april 2020. Upravičencem bomo za odpis obveznosti plačila storitev za mesec april izstavili dobropis.

 

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA - APRIL 2020

 

Uporabnike obveščamo, da bo v času prvomajskih praznikov nekoliko spremenjen urnik odvoza odpadkov, in sicer:

- v petek, 1. 5. 2020, odvoza odpadkov ne bo,

- v soboto, 2. 5. 2020, se bo odvoz odpadkov izvajal po petkovem urniku.

Na praznični ponedeljek, 27. 4. 2020, se bo odvoz odpadkov izvajal po rednem urniku.

 

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Javna parkirišča v občini Izola, ki so bila v skladu z občinskimi ukrepi za zajezitev širjenja virusa SARS-Co-2, od 17. marca 2020 brezplačna, bodo z jutrišnjim dnem ponovno plačljiva. 

S 1. majem se tako na vseh javnih plačljivih parkiriščih v upravljanju Komunale Izola ponovno vzpostavlja plačljiv parkirni režim. Urniki obratovanja in ceniki parkiranja ostajajo enaki, dosegljivi pa so na spletni strani Komunale Izola.

Za morebitne informacije v zvezi s parkirišči smo, med 6.00 do 22.00 uro, dosegljivi tudi na dežurni telefonski številki 05 909 13 03.

 

Med 22. in 24. aprilom 2020, se bo na območju občine Izola izvajala dezinsekcije javnega kanalizacijskega omrežja. Dezinsekcijo bo izvajal poblaščeni izvajalec, družba Radit d.o.o., Koper.

Z dezinsekcijo se učinkovito odpravlja težave s škodljivimi insekti (ščurki, ipd.), ki se med drugim zadržujejo tudi v kanalizacijskih vodih. Dezinsekcijo se izvaja z obrizgavanjem ter toplim zamegljevanjem jaškov ter cevi javne kanalizacije.

S ciljem doseči čim večji učinek dezinsekcije, občanom priporočamo, da poskrbijo tudi za dezinsekcijo internih kanalizacijskih omrežij in priključkov iz stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov v zasebni lasti, kot tudi večstanovanjskih objektov. Storitev naročite neposredno pri podjetju Radit d.o.o., na telefon 041/531 201  ali pri katerem od ostalih pooblaščenih izvajalcev dezinsekcije

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo dezinsekcije, bo termin izvedbe spremenjen, kar bomo tudi pravočasno sporočili.

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi tudi na naših telefonskih številkah - 05/66 34 935 (DE kanalizacija) ali 05/66 34 950 (centrala podjetja).

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.