Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Zaključek sanacije drevoreda na obalni cesti

V preteklem tednu je bila uspešno zaključena arboristična ureditev drevoreda pinij in klifa na obalni cesti med Izolo in Koprom. Občina Izola in Komunala Izola sta pred pričetkom del pridobili strokovno mnenje o stanju drevoreda in na tej podlagi še kulturnovarstveno soglasje za izvedbo arborističnih ukrepov, izdano s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran, ter strokovno mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
 

V sklopu ureditve so bile odstranjene suhe in poškodovane veje posameznih pinij, z brežine pa grmovnice in drevje, ki je oviralo rast pinijevih dreves. V času del je bilo poskrbljeno za ustrezno zaščito delovišča in varen obhod za uporabnike obalne ceste. Dela so bila zaključena v predvidenem roku. Sanacija bo pozitivno vplivala na rast dreves, poleg tega pa je sedaj pogled na drevored in tudi celotno območja obalne ceste veliko prijetnejši.

Spomnimo:

Drevored pinij, ki krasi obalno cesto je bil posajen predvidoma v 30. letih 20. stoletja in šteje skoraj 60 dreves. Pinije tako že skoraj celo stoletje kljubujejo številnim neugodnim dejavnikom, kot so morska sol, močna burja, poškodbe debel zaradi prometnih nesreč in poškodbe koreninskega sistema ob izvajanju del na cesti. Poleg vsega pa se je zaradi pomanjkljivega vzdrževanja drevoreda v preteklosti med pinije zaraslo še grmičevje in druga drevesa, ki so omejevala in izpodrivala rast pinijevih dreves. Vse našteto je vplivalo na to, da so danes nekatera drevesa v drevoredu v precej slabem stanju in rastni kondiciji, zaradi česar sta Občina Izola in Komunala Izola na osnovi pridobljenih soglasij pristojnih institucij, pristopili k celostni sanaciji drevoreda in brežine ob njem.

Preglej vse novice