Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Z videonadzorom ekoloških otokov do bolj učinkovitega varovanja javne infrastrukture in uporabnikov

Komunala Izola je ob otvoritvi prvega podzemnega ekološkega otoka v občini Izola, decembra 2021, napovedala nadgradnjo infrastrukture z videonadzorom. Vsled pogostega namernega poškodovanja javne infrastrukture, med katero sodijo tudi ekološki otoki, želi podjetje s postavitvijo videonadzora prispevati k učinkovitejšemu varovanju javne lastnine in hkrati varnosti uporabnikov le-te. Prva premična kamera bo postavljena v prihodnjem tednu, in sicer ob podzemnem ekološkem otoku na Velikem trgu (ob parku Borisa Benčiča).

Ekološki otoki so nemalokrat tarča vandalizma. Dosedanje primere vandalizma, ko so posamezniki zabojnike namerno zažigali, prevračali  ali jih kako drugače uničevali, je podjetje Komunala Izola poskusilo preprečiti z milejšimi ukrepi, kot so opozorila uporabnikom posameznega ekološkega otoka, obvestila na družbenih omrežjih in podobno. Ker slednji žal nimajo bistvenega učinka bo podjetje predvidoma do konca tega meseca vzpostavilo videonadzor nad posameznimi ekološkimi otoki, kjer se je v preteklosti že pojavljal vandalizem in obstaja verjetnost, da se ponovi.

Videonadzor bo najprej vzpostavljen ob podzemnem ekološkem otoku na Velikem trgu. Kamera s solarnim panelom za napajanje bo postavljena na premičnem drogu v neposredni bližini ekološkega otoka in bo usmerjena tako, da bo zajemala ozko območje  ekološkega otoka. Na lokaciji bo postavljena tudi ustrezna opozorilna tabla.

Kot omenjeno gre za premično opremo za videonadzor, ki se bo po določenem časovnem obdobju oz. po potrebi, prestavljala še na druge lokacije ekoloških otokov.

Izključni namen izvajanja videonadzora ekoloških otokov je varovanje premoženja, zagotavljanje splošne varnosti uporabnikov ekološkega otoka (v primeru vandalizma namreč obstaja tudi tveganje za nevarnost poškodb oseb) in varovanje okolja.

Komunala Izola je v sodelovanju s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in skladno s 35. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov izvedla oceno učinka za izvajanje videonadzora nad ekološkimi otoki ter zagotovila skladnost izvajanja z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Nadalje je podjetje pridobilo tudi ustrezno soglasje s strani Občine Izola, kot lastnice javne infrastrukture.

Preglej vse novice