Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Prvi nenapovedan pregled vsebine zabojnikov v letošnjem letu potrdil potrebo po nadaljnjem izvajanju tovrstnih pregledov

Komunala Izola je konec januarja skupaj z inšpektorji Medobčinske uprave Istra izvedla prvi nenapovedan pregled vsebine zabojnikov v letošnjem letu. V enem dnevu so pregledali kar dva ekološka otoka, na enem od katerih so bile nepravilnosti opažene že večkrat.

Pri izvedbi akcije so bili udeleženi tako zaposleni Komunale Izola kot tudi pristojna oseba Medobčinske uprave Istra, ki je vodila upravni postopek skladno s svojimi pristojnostmi in pooblastili ter neodvisno od Komunale Izola.

Na ekološkem otoku v stanovanjskem kompleksu na Južni cesti ni bilo opaziti večjih nepravilnosti, z izjemo nekaj nepravilno odložene plastične in kovinske embalaže v zabojniku za mešane komunalne odpadke. Vsebina vseh zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov je bila ustrezna, pozitivno presenečeni pa smo bili tudi nad dejstvom, da v zabojniku za mešane komunalne odpadke nismo zasledili biorazgradljivih odpadkov. Zato bi se ob tej priložnosti želeli zahvaliti tamkajšnjim stanovalcem za dosledno ločevanje odpadkov in s tem izkazano skrb za naše okolje.

Na ekološkem otoku, ki se nahaja na povezovalni cesti med Dantejevo ulico in Ulico oktobrske revolucije, pa stanje še zdaleč ni bilo tako vzorno. Največ nepravilnosti je bilo v zabojniku za mešane komunalne odpadke, kjer smo naleteli tako na večjo količino plastične in kovinske embalaže kot tudi biorazgradljivih odpadkov. Napačno odložena pa je bila tudi kartonasta škatla, sicer polna steklovine, v zabojniku za steklo. Dotični ekološki otok, žal, na sploh velja za enega manj zglednih, saj smo bili v preteklosti že večkrat obveščeni, da so ob zabojnikih odloženi kosovni odpadki ali kup zelenega reza.

Uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko dvakrat letno brezplačno naročijo zabojnik za kosovne odpadke, enkrat letno pa za zeleni rez, v primeru manjših količin teh odpadkov pa je možno tudi naročilo odvoza z manjšim tovornim vozilom. Zato uporabnike vabimo, da izkoristijo omenjene brezplačne možnosti in odpadkov ne odlagajo ob ekološki otok.

Nenapovedane preglede vsebine naključno izbranih zabojnikov bo Komunala Izola izvajala tudi v prihodnje, in sicer z namenom nadaljnjega osveščanja uporabnikov in spodbujanja pravilnega ravnanja in odlaganja odpadkov iz gospodinjstev.

  

 

Preglej vse novice