Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Varstvo osebnih podatkov

1. Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov

Dne 25.05.2018 se je začela uporabljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila.

2. Osebni podatek

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. To so podatki, na podlagi katerih je mogoče identificirati posameznika: ime in priimek, elektronski naslov, itd.

3. Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, matična številka: 5156858. Vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov: Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Industrijska cesta 8, 6310 Izola ali na elektronski naslov tajnistvo@komunala-izola.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je IEPRI d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, pooblascena.oseba@iepri.si.

4. Namen obdelave osebnih podatkov

Upravljavec zbira in obdeluje vaše osebne podatke za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja za storitve, ki jih za vas izvajamo na podlagi javnih pooblastil. Podatki, ki jih v ta namen obdelujemo so ime in priimek, naslov prebivališča, TRR račun, če se plačilo izvaja preko trajnika ter drugi podatki, ki jih potrebujemo za izvajanje naših storitev.

Posredovanje vaših podatkov je pogodbena obveznost, zato v primeru, če jih ne posredujete, storitev za vas ne moremo izvesti. V okviru pogodbenega razmerja vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: identifikacija posameznika, sklenitev pogodbe, izvajanje storitev po pogodbi, obračunavanje storitev, reševanje reklamacij in morebitnih drugih tehničnih težav ali ugovorov ter obveščanje v zvezi s spremembami pogodbenega razmerja ali drugimi pomembnimi informacijami.

Nekatere vaše podatke obdelujemo tudi na podlagi zakonov, ki urejajo izvajanje naših dejavnosti.

Če ste za to kadarkoli podali soglasje, vaše podatke obdelujemo tudi za namen pošiljanja novic oziroma obveščanje, vezano na izvajanje naših storitev. Obveščanje poteka preko kanalov, ki ste nam jih posredovali v soglasju (elektronska pošta, SMS obveščanje, naslov bivališča).

5. Iznos osebnih podatkov v tretjo državo

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. Tretje države so države, ki niso članice Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega prostora.

6. Uporabniki vaših osebnih podatkov

V okviru izvajanja obdelave podatkov za zgoraj zapisane namene, se lahko z vašimi podatki seznanijo tudi tretje osebe, ki v našem imenu obdelujejo vaše osebne podatke. Gre za pogodbene obdelovalce osebnih podatkov, ki vaše podatke obdelujejo izključno v našem imenu ter pod našim nadzorom in po naših navodilih (npr. ponudniki IT storitev, zunanji izvajalci tiskanja in pošiljanja položnic). Pogodbeni obdelovalci vaših osebnih podatkov ne bodo uporabljali za svoje namene ali jih brez našega soglasja posredovali tretjim osebam. Zagotavljamo vam, da v okviru obdelave osebnih podatkov sodelujemo izključno z zaupanja vrednimi partnerji, ki bodo vaše podatke obdelovali le z najvišjo stopnjo varnosti.

V določenih primerih, moramo vaše podatke posredovati tudi drugim uporabnikom, ki imajo za to ustrezno pravno podlago v zakonu. Tako lahko v določenih primerih vaše podatke posredujemo tudi Ministrstvu za okolje in prostor, pristojnemu inšpektoratu, občini in drugim, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago.

7. Hramba osebnih podatkov

Vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo na podlagi izvajanja pogodbe se bodo za ta namen hranili do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov, z namenom morebitnega uveljavljanja pravnih zahtevkov iz naslova pogodbenega razmerja.

Podatke, ki jih obdelujemo za namen izvajanja zakonskih obveznosti hranimo do poteka zakonsko določenih rokov, po poteku roka pa jih zbrišemo oziroma uničimo.

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, hranimo do preklica vašega soglasja oziroma do izpolnitve namena obdelave, za katerega se podatki obdelujejo.

8. Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (“pravico do pozabe"), pravico do omejitve obdelave v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora.

Pisno oziroma elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic lahko posredujete po pošti na naslov: Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Industrijska cesta 8, 6310 Izola ali na elektronski naslov tajnistvo@komunala-izola.si.

Če menite, da z obdelavo vaših podatkov kršimo določila na področja varstva osebnih podatkov lahko podate pritožbo tudi neposredno Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije. Prijavo lahko pošljete po pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na naslov gp.ip@ip-rs.si.

9. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

V primeru, ko vaše podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, imate pravico, da soglasje kadarkoli prekličete. V primeru preklica soglasja, vaših podatkov v ta namen ne bomo več obdelovali. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je izvajala do vašega preklica ter uporabo osebnih podatkov za zakonsko določene namene.