Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Preventivni ukrepi na javnih površinah in prilagoditev poslovanja

Komunala Izola se kot izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb v občini Izola zaveda pomena le-teh za zagotavljanje čistega, urejena in posledično zdravega lokalnega (bivalnega) okolja,  zato smo ob poslabšanju epidemioloških razmer ponovno pričeli z izvajanjem dodatnih aktivnosti oziroma preventivnih ukrepov na terenu, s ciljem v čim večji meri zmanjšati tveganje pred okužbo z novim koronavirusom tudi na javnih površinah.

Sodelovanje z občinskimi institucijami za zagotavljanje varnosti in zdravja v občini

Komunala Izola je vključena v občinski krizni štab, kjer skupaj s predstavniki Občine, civilne zaščite, gasilcev, redarstva in zdravstvenega doma aktivno spremlja nove vladne ukrepe in se v sled teh odloča ter sprejema ustrezne ukrepe na občinski ravni. Krizni štab se je aktiviral takoj po ponovni razglasitvi epidemije in se redno sestaja

Izvajanje ukrepov na javnih površinah

Poleg rednega čiščenja javnih površin, se je po vzoru spomladanskih aktivnosti ponovno pristopilo k razkuževanju javne infrastrukture (košev za odpadke, parkomatov, vrat za dostop na plavajoče pomole ter tam nameščene elektro-vodovodne omarice itd.), strojnemu razkuževanju javnih pohodnih oz. voznih površin ter lokacij, kjer je frekvenca ljudi večja (trgovine, zdravstveni dom, lekarne, pošta ipd).

Ob vhodu na otroška igrišča in igrišča za pse so nameščena razkužila in izobešena obvestila kot opomnik k upoštevanju obveznih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom. Naj ob tem uporabnike igrišč spomnimo tudi na upoštevanje prepovedi zbiranja večjega števila oseb.

S slikovnim obvestilom, ki poziva k upoštevanju varne medsebojne razdalje so opremljene tudi klopi na javnih površinah.

Prilagoditev poslovanja

Osebni obiski strank le v nujnih primerih

Uporabnike pozivamo, da se še nadalje v čim večji meri odpovejo osebnim obiskom v poslovnih prostorih podjetja in se za urejanje zadev poslužijo komunikacije preko telefona oz.  elektronske pošte. V kolikor bi bil osebni obisk utemeljeno neizogiben, se je potrebno obvezno predhodno telefonsko najaviti.

 Za urejanje zadev na upravi podjetja smo dosegljivi na telefonski številki 05 66 34 950 vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro. Za urejanje pogrebnih storitev se je potrebno najaviti pri vodji pokopališke in pogrebne dejavnosti, na tel. št. 05/66 34 925, za urejanje zadev na področju pristaniške oz. parkiriščne dejavnosti, so zaposleni na razpolago na tel. št. 05/66 34 955 (957).

Zbirni center in Center uporabnih predmetov (CUP)

Zbirni center ostaja za sedaj odprt po ustaljenem urniku, in sicer od ponedeljka do petka, med 8.00 in 17.00 uro ter v soboto med 9. in 12. uro. Možna je tudi dostava gradbenih odpadkov na Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki je lociran na lokaciji zbirnega centra.

Center uporabnih predmetov v središču Izole (CUP v mestu), bo od ponedeljka, 26. 10. 2020 do nadaljnjega zaprt.

Zdravje občanov in zaposlenih je primarnega pomena

Vsi sprejeti ukrepi imajo enoten cilj – prispevati k čim večji zajezitvi širjenja okužb z novim koronavirusom tako med občani oz. uporabniki storitev Komunale Izola kot med zaposlenimi.

Le zdrav in številčno zadosten kader lahko zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti, zato so v podjetju že od meseca marca vpeljani ukrepi, ki v največji možni meri prispevajo k zagotavljanju varnega delovnega okolja. Zaposlenim je ves čas na razpolago ustrezna osebna zaščitna oprema (razkužila, obrazne maske itd.), zaščitna oprema v delovnih prostorih (pregrade med delovnimi prostori ipd.), delovni procesi pa so organizirani tako, da so zagotovljeni minimalni osebni stiki tudi med zaposlenimi.

Prilagajanje delovnih aktivnosti bo tudi v prihodnjih dneh odvisno od novih ukrepov vlade,  navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter usmeritev na občinski ravni, ki jim skrbno sledimo in dosledno upoštevamo. Ne glede na sprejete ukrepe, pa so vsi napori usmerjeni v čim bolj nemoteno izvajanje obveznih dejavnosti.

Pozitiven doprinos vpeljanih preventivnih ukrepov in priporočil je odvisen od sodelovanja vsakega posameznika. Vsem uporabnikom se zato zahvaljujemo za razumevanje in upoštevanje začasnih sprememb oz. prilagoditev poslovanja. Le-te so namreč sprejete zgolj z namenom omejitve širjenja koronavirusa in torej izključno v skupno dobro.

Preglej vse novice