Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Obvestilo o izvedbi deratizacije javnega kanalizacijskega omrežja

V četrtek, 6. in petek, 7. oktobra 2022, bo Komunala Izola v sodelovanju z zunanjim pooblaščenim izvajalcem – Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Enota Koper – izvajala redno deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Izola. Tokrat bo izvedena druga redna deratizacija v letošnjem letu, predhodna je bila izvedena konec meseca marca 2022.

Deratizacija se bo izvajala z obešanjem parafinskih vab v notranjosti kanalizacijskih  jaškov. Z deratizacijo učinkovito vplivamo na zmanjšanje populacije glodalcev, ki se zadržujejo v kanalizacijskih omrežjih in okolici naših domov oz. tam kjer imajo na razpolago zadostno količino hrane. Zato je pomembno, da ostankov živil ne puščamo v okolju in v okolici objektov, in jih ne izplakujemo v kanalizacijske odtoke, temveč jih dosledno odlagamo v za to namenjene zabojnike.

Poleg tega, da povzročajo glodalci materialno škodo, so lahko tudi potencialni prenašalci nalezljivih bolezni, zato so ukrepi za zmanjševanje njihovega števila pomembni.

Deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja se običajno opravlja dvakrat letno, in sicer v spomladanskem ter jesenskem času.

Priporočljivo je, da občani tudi sami poskrbijo za deratizacijo v okolici svojih stanovanjskih objektov in preverijo oziroma odstranijo morebitne ostanke živil z zunanjih površin. Za naročilo storitev deratizacije se je potrebno obrniti neposredno na pooblaščenega izvajalca.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo deratizacije, bo izvedba premeščena na nov termin.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi z deratizacijo lahko občani pokličejo na Komunalo Izola, in sicer na telefonski številki 05/66 34 950 ali 05/66 34 935.

Preglej vse novice