Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Akcija brezplačnega prevzema gradbenega reciklata na Komunali Izola

Komunala Izola nudi brezplačen prevzem gradbenega reciklata, ki je uporaben za razne zasipe kakor tudi za utrjevanje zemljišč.

Centri za predelavo gradbenih odpadkov postajajo čedalje bolj pomembni, saj imajo ključno vlogo pri trajnostnem ravnanju z gradbenimi odpadki. Komunala Izola, ki je edino podjetje na obalnem območju, registrirano za prevzem gradbenih odpadkov, je z ustanovitvijo Centra za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO) na zbirnem centru, prevzela vodilno vlogo na tem področju.  S tem aktivno prispeva k zmanjševanju števila divjih odlagališč.

V centru predelave gradbenih odpadkov se odpadni gradbeni material in zemlja pripravijo za ponovno uporabo. Proces predelave gradbenih odpadkov poteka po postopku R5, ki temelji na mehanski obdelavi. Postopek je sestavljen iz različnih faz, kot so doziranje ločenih gradbenih odpadkov, odstranjevanje kovin, lesa in drugih primesi, drobljenje večjih kosov ter predelava v različne frakcije gradbenega reciklata. Pomembno je omeniti, da je proces obremenitve okolja minimalen ali skoraj ničen, pri čemer se z oroševanjem materiala zmanjšuje tudi prašenje, ki je posledica procesa predelave. Prav tako je potrebno omeniti, da je Komunala Izola leta 2013 pridobila okoljevarstveno dovoljenje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov kakor tudi oceno s strani certificiranega inštituta o uporabnosti recikliranega materiala.

Komunala Izola si prizadeva, da bi lokalna skupnost bila osveščena o procesu predelave in ravnanja z gradbenimi odpadki in zato redno organizira dneve odprtih vrat, kjer obiskovalcem predstavi delovanje centra ter jim svetuje o pravilnem ravnanju z gradbenimi odpadki. Obiskovalci so na tovrstnih dogodkih seznanjeni tudi z različnimi možnostmi ponovne uporabe gradbenih reciklatov, kar je eden od načinov za zmanjšanje obremenitve okolja z gradbenimi odpadki.

S predelavo se pridobi recikliran gradbeni izdelek, ki ga je mogoče uporabiti pri nezahtevnih gradbenih posegih, na primer:

  • za nasipavanje cest in cevi,
  • za utrjevanje zemljišč,
  • kot nasipni material pri vzdrževanju cest,
  • pri gradnjah objektov za nasipavanje med temelji ter pod tlakom objekta,
  • kot podlaga za finalno ureditev dvorišč.

V kolikor ste zainteresirani za brezplačen prevzem betonskih recikliranih agregatov, mešanih recikliranih agregatov ali zemeljskih izkopov, vas vabimo, da se zglasite na lokaciji zbirnega centra, od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Za vse dodatne informacije lahko pokličete po telefonu na tel. št. (05) 66 34 928 ali pišete po e-pošti: zbirnicenter@komunala-izola.si.

Preglej vse novice