Vabimo k podaji mnenja o zadovoljstvu s komunalnimi storitvami v preteklem letu

Mnenja občanov oziroma uporabnikov komunalnih storitev so za izvajanje naših dejavnosti ključnega pomena, saj nam nudijo možnost izboljšav, prilagoditev in nadgradnje naših storitev.

Storitve gospodarskih javnih služb so bistvenega pomena pri zagotavljanju urejenega, čistega, predvsem pa varnega bivanjskega okolja. Nedvomno pa je pri tem izrednega pomena sodelovanje vsakega posameznika.

Kot že vrsto let doslej, se tudi letos anketa izvaja neposredno na terenu in je popolnoma anonimna ter računalniško podprta. Anketa je vsebinsko razdeljena na dva sklopa vprašanj, v prvem sklopu je pozornost usmerjena k storitvam zbiranja in odvoza odpadkov, v drugem pa k ostalim storitvam oz. dejavnostim podjetja. S sodelovanjem v anketi imate možnost podati vaše mnenje, obenem pa tudi pripombe in predloge izboljšav.

Z obdelavo podatkov bomo pridobili odgovore na vprašanja ali so anketiranci zadovoljni s komunalni storitvami, ki jih izvajamo ter kakšne so njihove izkušnje z zaposlenimi na Komunali Izola. Pridobljene informacije bodo podjetju služile kot usmeritev pri nadaljnjem razvoju in izvajanju dejavnosti.

Anketiranje na terenu se izvaja upoštevajoč vsa priporočila NIJZ

Vaše mnenje je za nas dragoceno, zato vas vljudno vabimo k sodelovanju.

 

 

Preglej vse novice