Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Občinska plaketa s srebrnim grbom v rokah našega sodelavca

Na slovesnosti ob praznovanju občinskega praznika, ki se je odvila v petek, 10. 7. 2020, se je Komunala Izola zapisala med podpisnike listine Zelene politike slovenskega turizma in Etičnega kodeksa v turizmu, med prejemniki občinskega priznanja za uspešno dolgoletno delo na področju gospodarske javne službe vzdrževanja okolja v občini Izola, pa je bil tudi naš sodelavec Radoš Petrović.

Radoš je del kolektiva Komunale Izola že več kot 30 let, v teku katerih je največ časa uspešno vodil Delovno enoto vzdrževanja okolja. S svojim znanjem, idejami in predanostjo delu je pustil pečat pri večini vidnih »objektih« in izvedenih projektih v občini Izola, ki jih je v vseh teh letih pomagal uresničevati v dobrobit celotne skupnosti. Njegova zagnanost in strokovnost pri delu se najbolj odražata pri oblikovanju in izgradnji otroških igrišč, parkov, zelenic in drugih javnih zelenih površin, od projektiranja do same izvedbe. Posebej velja poudariti njegovo zavzetost pri delu z osebami s posebnimi potrebami – uporabniki Varstveno delovnega centra Koper. Že več kot 20 let je namreč pobudnik in glavni koordinator uspešnega sodelovanja na tem področju, ki je hkrati prvi tovrstni primer dobre prakse v Sloveniji.

Ponosni smo, da naš kolektiv bogatijo ljudje kot je Radoš. Ob prejemu plakete s srebrnim grbom mu iskreno čestitamo!

Foto: Magic, CKŠP Izola

Foto: Komunala Izola

Preglej vse novice