Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Otvoritev prenovljene kapele sv. nadangela Mihaela

Kapela sv. nadangela Mihaela, ki je bila skupaj z delom izolskega pokopališča razglašena za spomenik lokalnega pomena, je po zahtevni obnovi danes dočakala uradno otvoritev. Občina Izola, Ljudska univerza v Trstu, JP Komunala Izola in Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola so konec preteklega leta pristopile k sanaciji ter obnovi kapele, ki se je zaključila v letošnjem aprilu. Historicistična kapela sv. nadangela Mihaela je spomenik lokalnega pomena, zato so ji omenjene institucije povrnile nekdanji izgled.

Na današnji otvoritvi sta tako župan Občine Izola Danilo Markočič in predsednik Ljudske univerze v Trstu Emilio Fatovic obeležila plodno sodelovanje, ki je privedlo do obnove. Ob tem je župan poudaril, da si je Občina Izola dalj časa prizadevala pridobiti sredstva za obnovo kapele in da gre ob tem zahvala za podporo Italijanski samoupravni narodne skupnosti Izola in podžupanji Agnese Babič. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da so k projektu obnove kulturnega spomenika doprinesli deležniki z obeh strani meje in da je to izkaz zavedanja odgovornosti do kulturne dediščine, ki jo je treba ohraniti.

Slednjega se izredno zaveda tudi Komunala Izola, ki kot upravljavec izolskega pokopališča ves čas intenzivno išče možnosti za revitalizacijo spomeniško zaščitenega dela izolskega pokopališča, katerega osrednji objekt predstavlja kapela sv. nadangela Mihaela. Ravno zato je s toliko večjim zadovoljstvom in hkrati veliko odgovornostjo prevzela vodenje projekta in izvedbo gradbenih del, ki so ji bila zaupana na podlagi javnega razpisa Občine Izola.

V sklopu projekta je bila v prvi fazi izvedena statična sanacija temeljev kapelice, temu pa je nato sledila  izvedba restavratorskih del na tlakih okrog kapelice ter na ometih in štukaturah. Zamenjane so bile tudi vertikalne odtočne cevi s strehe, obenem pa je bilo urejeno še odvodnjavanje meteornih vod okoli kapelice.

Dela, ki jih je izvajala Komunala Izola, so poleg obnove kapelice v vrednosti dobrih 90.000 EUR vključevala še dodatno ureditev pokopališča. Vsa so bila izvedena v skladu s konservatorsko-restavratorskim načrtom in kulturnovarstvenim soglasjem. Vrednost treh naročil je znašala skupno 131.761 EUR, od tega je Ljudska univerza v Trstu prispevala 55.000 EUR.

Na današnji slovesnosti je pomen italijansko-slovenskega sodelovanja pri obnovi snovne kulturne dediščine izpostavil tudi predsednik Ljudske univerze v Trstu Emilio Fatovic, ki je ob zaključku dejal, da ima Občina Izola zgledno urejeno in zaščiteno pokopališče, kar je dokaz za visoko stopnjo razvoja družbe.

 

Preglej vse novice