Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Kosovni odpadki ne sodijo ob podzemno zbiralnico odpadkov ali ekološki otok

Danes dopoldan smo v starem mestnem jedru naleteli na prizor nepravilno odloženih kosovnih odpadkov ob podzemni zbiralnici. Tovrstno ravnanje ni le v popolnem nasprotju z vrednotami čistega in zgledno urejenega okolja h katerim spodbujamo občane, temveč bode v oči mimoidoče in kazi sicer urejeno okolico Velikega trga.

Uporabnik, ki je ob podzemni zbiralnici odpadkov na Velikem trgu odložil  kosovne odpadke je poleg ravnanja, ki je v nasprotju z navodili o pravilnem odlaganju odpadkov, dodatno otežil utečen delovni proces.

Odlaganje kosovnih odpadkov poleg zabojnikov je za Komunalo Izola, kot izvajalca javne službe, nesprejemljivo in nerazumljivo, predvsem zato, ker uporabnikom storitev zbiranja in odvoza odpadkov omogoča več možnosti brezplačnega prevzema kosovnih odpadkov, in sicer:

  • ob naročilu individualnega odvoza manjših količin kosovnih odpadkov z manjšim tovornim vozilom,
  • ob naročilu 5 m3 zabojnika za kosovne odpadke (do dvakrat letno),
  • ob osebni dostavi na zbirni center, vsak delovnik med 8. in 17. uro in ob sobotah med 9. in 12. uro.

Prepričani smo, da takšni prizori niso nikomur v ponos in si jih nihče ne želi videti v svoji okolici, zato uporabnike pozivamo k upoštevanju navodil o pravilnem ravnanju z odpadki ter koriščenju možnosti za brezplačni odvoz kosovnih odpadkov. Obenem prosimo, da ločeno zbrane odpadke odlagajo v namenske zabojnike, glede ostalih odpadkov, ki tja ne sodijo, pa nas kontaktirajo na tel. št. 05/ 66 34 936, 05/ 66 34 928 ali po e-pošti: odvozi@komunala-izola.si in dogovorili se bomo o najprimernejšem načinu prevzema le-teh.

Le s skupnim prizadevanjem in sodelovanjem bomo naše lokalno okolje ohranili čisto in zgledno urejeno.

Preglej vse novice