Pričetek obnovitvenega barvanja talnih označb

Pred vsakim pričetkom šolskega leta, je zaradi varnosti, predvsem najmlajših udeležencev v cestnem prometu, potrebno prioritetno poskrbeti za obnovo talnih cestnih označb tako v okolici šolskih objektov kot tudi na širšem območju le-teh.

V tem tednu smo tako pričeli z obnovitvenim barvanjem talnih označb, kar vključuje barvanje prehodov za pešce, napisov »šola« in smernih puščic ter parkirnih, sredinskih in robnih cestnih črt.

Zaradi slednjega bo na posameznih odsekih začasno oviran promet, zato vse občane oziroma udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometnih oznak na mestih, kjer se izvaja barvanje.

 

Preglej vse novice