Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Zimski čas prinaša drugačne razmere na cestah

Zimski meseci, ki so pred nami, prinašajo poleg očitno krajših dni in toplih oblačil tudi pogosto deževje, nizke temperature in zimske razmere na cestah. V Komunali Izola smo se na slednje že dobro pripravili in vzpostavili aktivnosti zimske službe.

Med 15. novembrom tekočega in 15. marcem naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer deluje zimska služba, katere glavna naloga je zagotavljanje prevoznosti občinskih javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Te nastanejo, ko se zaradi nizkih temperatur pojavi nevarnost poledice ali ko se sneg oprijema vozišča in je posledično ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa.

Aktivnosti zimske službe potekajo glede na prioritetne skupine oziroma prednostne razrede občinskih cest (po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest), ki so določeni na podlagi kategorije,  gostote  in   strukture  prometa,  geografsko-klimatskih  razmer  in  krajevnih  potreb. Zimska služba prične torej s posipavanjem ali pluženjem na cestah prve prioritetne skupine, nato pa nadaljuje na cestah druge in tretje. Delovna pot zimske službe je skrbno začrtana na način, ki omogoča čim večji obseg posipanih ali spluženih cest v čim krajšem možnem času.

Deli cest, ki so zaradi svoje lokacije bolj izpostavljeni poledicam in torej od  voznikov zahtevajo posebno pozornost ter dodatno previdnost pri vožnji, so s posebno signalizacijo označeni ves čas trajanja zimskega obdobja.

Velja pa opomniti, da morajo biti ob pojavu zimskih razmer vsa vozila opremljena z zimskimi pnevmatikami ali imeti na letnih gumah pravilno nameščene snežne verige oziroma verigam enakovredne pripomočke. 

Občanom je za posipavanje dvorišč ali drugih težje dostopnih cest na voljo sol za posipavanje (v razsutem stanju), ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu podjetja Komunala Izola, Industrijska cesta 8. Prevzem soli je možen vsak delovnik med 7.30 in 14.30, s seboj pa je potrebno imeti primerno posodo ali vrečo, v katero sol naložite sami.

Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in potrpežljivost na cestah v času izvajanju aktivnosti zimske službe ter upoštevanje, da je zimska služba dolžna zagotavljati takšno stanje cest, ki omogoča varno vožnjo z zakonsko predpisano zimsko opremo vozila.

Več o delovanju zimske službe Komunale Izola si lahko preberete na spletni strani Komunale Izola www.komunala-izola.si/dejavnost/zimska-sluzba/, za morebitne dodatne informacije in vprašanja pa   smo dosegljivi vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro, na telefonski številki 05/66 34 950 ter za nujne klice izven rednega delovnega časa na številki 05/909 13 04.

Preglej vse novice