Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Oprostitev plačila storitev zbiranja komunalnih odpadkov za gospodarske subjekte za mesec januar 2021

Komunala Izola bo gospodarskim subjektom, ki zaradi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 201/20, 1/2021, 4/2021, 5/2021, 9/2021, 12/2021), ne smejo izvajati svoje glavne dejavnosti in posledično ne generirajo odpadkov, v celoti oprostila plačilo storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, za obdobje od 1. 1. 2021 do vključno 31. 1. 2021.

Do oprostitve plačila, bodo upravičeni tisti gospodarski subjekti, ki:

  • imajo do Komunale Izola poravnane vse zapadle finančne obveznosti,
  • v obravnavanem obdobju niso imeli drugih prihodkov iz naslova izvajanja ostalih registriranih dejavnosti in
  • bodo na elektronski naslov odvozi@komunala-izola.si poslali Vlogo za oprostitev plačila ter kopijo izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki izkazuje registrirano glavno dejavnost.

Prejete vloge bodo obravnavane in, v kolikor se bodo izkazale kot upravičene, upoštevane pri obračunu za mesec februar 2021.

Nadaljnje odločitve glede morebitne oprostitve plačila storitev zbiranja  komunalnih odpadkov v prihodnjih mesecih bodo, glede na potek izrednih epidemioloških razmer, sprejete naknadno.

Priloge

Preglej vse novice