Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Možnost oprostitve plačila storitve zbiranja komunalnih odpadkov za gospodarske subjekte tudi za mesec april

Gospodarskim subjektom, ki zaradi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 25/20 s spremembami), niso smeli izvajati svoje dejavnosti, smo v dogovoru z Občino Izola, omogočili oprostitev plačila storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za mesec marec 2020, saj v tem času niso generirali odpadkov.

Glede na to, da so, v skladu z zgoraj navedenim Odlokom, omejitve v večjem delu veljale tudi v preteklem mesecu, ponujamo možnost oprostitve plačila komunalnih storitev tudi za mesec april 2020.

Do oprostitve plačila, bodo torej upravičeni tisti gospodarski subjekti, ki imajo do Komunale Izola poravnane vse zapadle finančne obveznosti, v obravnavanem obdobju niso imeli drugih prihodkov iz naslova izvajanja ostalih registriranih dejavnosti in ki bodo na elektronski naslov odvozi@komunala-izola.si, poslali Vlogo za oprostitev plačila ter kopijo izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki izkazuje registrirano glavno dejavnost.

Prejete vloge bodo obravnavane in, v kolikor se bodo izkazale kot upravičene, upoštevane pri obračunu za mesec april 2020. 

Upravičencem bomo za odpis obveznosti plačila storitev za mesec april izstavili dobropis.

Priloge

Preglej vse novice