Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Nenapovedan pregled vsebine zabojnikov na ekološkem otoku na Morovi ulici

V sodelovanju z inšpektorji Medobčinske uprave Istra smo v četrtek, 12. 10. 2023, opravili nenapovedan pregled vsebine zabojnikov na izbranem ekološkem otoku na območju občine Izola. Tokrat smo pod drobnogled vzeli ekološki otok v Morovi ulici, ki je namenjen uporabnikom večjega poslovno-stanovanjskega kompleksa.

Namen tovrstnega pregleda je osveščanje in spodbujanje uporabnikov k ločenem zbiranju in pravilnem odlaganju odpadkov ter osveščanje o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki.

Največ nepravilnosti pri ločevanju odpadkov se je pokazalo v zabojniku za mešane komunalne odpadke, kjer so še vedno prisotne večje količine nepravilno odložene plastične in kovinske embalaže. Tovrstni odpadki sodijo v drug zabojnik, in sicer v zabojnik z rumeno oznako. Pregledani so bili tudi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, kjer izstopa problematika razlikovanja med plastično embalažo (plastenke, vrečke, pločevinke …) in plastičnim odpadkom (plastične igrače, plastični cvetlični lončki, obešalniki …). Plastične odpadke manjših dimenzij odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, večji plastični odpadki pa so običajno obravnavani že kot kosovni odpadki.

Komunalni nadzornik je bil med pregledom obveščen tudi o pogostem odlaganju kosovnih odpadkov na ekološki otok, kar povzroča prenapolnjenost ekološkega otoka in posledično ovira delovni proces praznjenja ter odvoza.

Kosovni odpadki ne sodijo na ekološke otoke, zato Komunala Izola nudi različne brezplačne možnosti njihovega odvoza:

  • dvakrat letno je po naročilu občanom na voljo brezplačen odvoz kosovnih odpadkov z manjšim tovornim vozilom ali 5 m3 zabojnikom,
  • uporabniki lahko kosovne odpadke tudi sami odpeljejo na Zbirni center, kjer lahko odpadke brezplačno odložijo ob predložitvi zadnjega odrezka oz. potrdila o plačilu mesečnega obračuna storitev ravnanja z odpadki.

Upravni del postopka je vodil inšpektor Medobčinske uprave Istre, skladno s svojimi pristojnostmi in pooblastili. Globa za nepravilno ravnanje s komunalnimi odpadki za fizične osebe, odgovorne pravne osebe ter upravnike (če opravljajo naloge upravnika kot fizična oseba) znaša 400 €. Globa za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ter upravnike (če opravljajo naloge upravnika kot pravna oseba ali samostojni podjetnik) znaša 2.000 €. Po zaključenem pregledu je komunalni nadzornik obiskal posamezne uporabnike ekološkega otoka ter jih ustno opozoril o nepravilnem ločevanju odpadkov.

Tovrstne nenapovedane in naključne preglede vsebine zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov bomo v sodelovanju z Medobčinsko upravo Istre izvajali tudi v prihodnje.

Preglej vse novice