Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Ponovno izveden nenapovedan pregled vsebine zabojnikov – tokrat pod drobnogledom skupna zbiralnica na Južni cesti

Komunala Izola je skupaj z inšpektorji Medobčinske uprave Istra prejšnji teden ponovno izvedla nenapovedan pregled vsebine zabojnikov. Tokrat smo pod drobnogled vzeli zabojnike iz skupne zbiralnice ob stanovanjskem kompleksu na Južni cesti.

Enak pregled smo izvedli že v oktobru, in sicer na ekološkem otoku v Morovi ulici, o čemer so bile prek medijev in družbenih omrežij obveščene tudi občanke in občani. V primerjavi z oktobrskim pregledom je bil tokrat delež pravilno odloženih oziroma ločenih odpadkov v zabojnikih večji, kar potrjuje učinkovitost izvajanja tovrstnih akcij.

Kljub temu pa je bilo tudi pri tokratnem pregledu največ nepravilnosti najdenih v zabojniku za mešane komunalne odpadke, kjer je izstopala predvsem večja količina nepravilno odložene plastične in kovinske embalaže, ki sicer sodi v ločen namenski zabojnik. V zabojniku za mešane odpadke pa so bile najdene tudi manjše količine bioloških odpadkov, ki bi morali biti odloženi v rjave zabojnike za biorazgradljive odpadke.

Iz pregleda vsebine zabojnikov je bilo še razvidno, da nekateri uporabniki ne razlikujejo med plastično embalažo in plastičnimi odpadki. S pojmom embalaža so mišljeni izdelki iz različnih materialov, namenjeni temu, da vsebino, npr. surovino ali izdelek, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja in zaščite, rokovanja z njim oz. transporta. Plastični odpadki pa so navadno večjih dimenzij in večinoma sodijo med kosovne odpadke.

Upravni del postopka je vodil inšpektor Medobčinske uprave Istra, skladno s svojimi pristojnostmi in pooblastili.

Nenapovedane preglede vsebine naključno izbranih zabojnikov bo Komunala Izola izvajala tudi v prihodnje, in sicer z namenom nadaljnjega osveščanja uporabnikov in spodbujanja pravilnega ravnanja in odlaganja odpadkov iz gospodinjstev.

 

Preglej vse novice