Na zbirnem centru Komunale Izola vzpostavljen kotiček družbe ZEOS d.o.o. za oddajo še delujočih aparatov

Na povabilo družbe ZEOS, d.o.o. so bili danes predani v uporabo štirje kotički za oddajo še delujočih električni in elektronskih aparatov, in sicer na zbirnih centrih podjetij Komunala Izola d.o.o. , Okolje Piran d.o.o. in Marjetica Koper d.o.o..

Z današnjim podpisom listine je tako tudi Komunala Izola d.o.o. pristopila k projektu Life Spodbujamo e-krožno, v sklopu katerega podjetje ZEOS d.o.o. vzpostavlja kotičke za oddajo še delujočih aparatov.

Kot je na današnjem dogodku povedal direktor Komunale Izola, Denis Bele, ti kotički temeljijo na enakem konceptu, ki ga Komunala Izola preko Centra uporabnih predmetov (CUP) na zbirnem centru in CUP-a v MESTU,  širi v javnosti že več let in temelji na spodbujanju ponovne uporabe še uporabnih predmetov. Z enakim pristopom je Komunala Izola še pred tem, natančneje leta 2013, na lokaciji zbirnega centra vzpostavila tudi Center za predelavo gradbenih odpadkov, kjer se po podobnem principu kot pri še uporabnih aparatih, že uporabljen gradbeni material z ustrezno predelavo predela v ponovno uporaben material, s tem pa zmanjšujemo uporabo primarnih surovin in preprečujemo obremenjevanje okolja.

Direktor Komunale Izola in družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić, sta na police kotička za ponovno uporabo tudi simbolično oddala svoje še delujoče aparate.

Od danes so, poleg Zbirnega centra v Izoli, na voljo še tri nove lokacije za oddajo še delujočih aparatov, ki jih je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu njihovega projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben!. In sicer na Zbirnem centru Dragonja, Zbirnem centru Sermin in Zbirnem centru Dvori. Kotički so na voljo vsem, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Označeni so z rumeno tablo in tako nezgrešljivi. V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.

Vsi trije lokalni partnerji, so s podpisom listine pristopili k omenjenemu projektu in ponudili svoj prostor zbirnim lokacijam za ponovno uporabo. Kar 1-2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki in ti po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Ponovna uporaba omogoča, da se delujoče naprave lahko ponovno uporabijo, s tem se podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k manjšemu obremenjevanju in onesnaževanju okolja. V družbi ZEOS verjamejo, da je najbolj trajnostni aparat vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno, da ga poskušamo uporabljati čim dlje.

»S postavitvijo kotičkov za ponovno uporabo bomo naredili korak naprej k prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo tudi na naši obali. Pravilno ločevanje e-odpadkov je seveda zelo pomembno, poskrbeti pa moramo tudi, da bi bilo teh odpadkov čim manj. Če odslužene in še delujoče aparate predajamo v ponovno uporabo, jim podaljšujemo življenjsko dobo in posledično ustvarjamo manj e-odpadkov.« je ob obisku sklenil direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić.

Kotički se postavljajo na zbirne centre tudi pod okriljem dveh projektnih partnerjev: Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Vabljeni vsi občanke in občani, da obiščete vaš najbližji zbirni center in v rumeni kotiček oddate še kakšen delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika. Vsem zbranim aparatom namreč projektni partner TSD d.o.o. skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost ter jih vrne na trg po primerni ceni ali pa jih podari. Prodajno mrežo bodo organizatorji v letu 2022 razširili z vključevanjem lokalnih centrov ponovne uporabe ter spletno platformo krožnega gospodarstva. Na njej bodo potrošnike ozaveščali o možnostih koriščenja krožnih storitev in blaga s področja e-opreme ter o okoljskih učinkih krožnega ravnanja.

O projektu Life Spodbujamo e-krožno

Projekt Spodbujamo e-krožno je usmerjen v ozaveščanje ter spreminjanje navad potrošnikov in ostalih deležnikov za podaljševanje življenjske dobe aparatov. S projektnimi orodji kot so potujoča popravljalnica, spletna platforma in kotički ponovne uporabe ter organizacijo dogodkov za splošno in strokovno javnost promovira krožne poslovne modele, popravila aparatov, souporabo ter ponovno uporabo aparatov. Za dodatne informacije o projektu je dosegljiva ga. Urša Dolinšek / t: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si / W: krozno.zeos.si

S sodelovanjem v projektu Life Spodbujamo e-krožno oziroma pri vzpostavitvi ZEOS-ovega kotička ponovne uporabe, Komunala Izola vidi še nadgradnjo prizadevanj oziroma dodaten doprinos k širjenju dobre prakse med občani.

 

Preglej vse novice