Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Arboristična ureditev drevoreda pinij na sprehajalno kolesarski poti med Izolo in Koprom

Vzdolž sprehajalno kolesarske poti med Izolo in Koprom, ki je nekoč kot glavna magistralna cesta povezovala obalne občine, se razteza drevored pinij, ki bo v kratkem saniran v skladu s pridobljenim arborističnim mnenjem.

Drevored pinij je bil posajen predvidoma v 30. letih 20. stoletja in šteje skoraj 60 dreves. Pinije tako že skoraj celo stoletje kljubujejo številnim neugodnim dejavnikom, kot so morska sol, močna burja, poškodbe debel zaradi prometnih nesreč in poškodbe koreninskega sistema ob izvajanju del na cesti. Poleg tega se je zaradi pomanjkljivega vzdrževanja drevoreda v preteklosti, med pinije zaraslo še grmičevje in druga drevesa, ki omejujejo in izpodrivajo njihovo rast . Vse našteto je vplivalo na to, da so danes nekatera drevesa v drevoredu v precej slabem stanju in rastni kondiciji, zaradi česar sta Komunala Izola in Občina Izola pristopili k pridobitvi strokovnega mnenja o stanju drevoreda na obalni cesti in na podlagi slednjega še kulturnovarstvenega soglasja za izvedbo arborističnih ukrepov, izdanega s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran, ter strokovnega mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

Skladno s pridobljenimi smernicami bo Komunala Izola s pomočjo zunanjega izvajalca pričela z odstranjevanjem rastlinja, ki se z brežin zarašča v drevored, in obrezovanjem suhih ter poškodovanih vej na posameznih pinijah. S sanacijo, ki bo pozitivno vplivala tako na samo rast dreves v prihodnosti kot tudi na izgled obalne ceste, bo podjetje pričelo v sredo, 9. februarja 2022.

Preglej vse novice