Nudimo brezplačen prevzem gradbenega reciklata in mletega asfalta

Komunala Izola ima na lokaciji zbirnega centra Izola vzpostavljen center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), kjer kot edino podjetje na širšem lokalnem območju prevzemamo gradbene odpadke. V CPGO-ju trenutno razpolagamo z večjo količino predelanega gradbenega materiala, zato ponujamo možnost brezplačnega prevzema le-tega tako občanom Izole, kot tudi ostalim zainteresiranim. Za prevoz materiala mora poskrbeti uporabnik sam.

Pravilno ločeni in predelani gradbeni odpadki lahko ponovno postanejo gradbeni material za različne možnosti uporabe na področju visokih in nizkih gradenj, zavrženi pa obremenjujejo okolje in tako predstavljajo velik okoljski problem.

Komunala Izola ima za predelovanje gradbenih odpadkov okoljevarstveno dovoljenje in razpolaga z vso potrebno mehanizacijo. Za predelan gradbeni reciklat je pridobila poročilo o ustreznosti le-tega za nadaljnjo uporabo kot tudi, da sama dejavnost nima negativnih vplivov na okolje ter na zdravje ljudi, čemur daje podjetje pri svojem delovanju najvišji pomen.

Gradbeni odpadki se zbirajo in predelujejo po postopku R5, kar pomeni mehansko predelavo odpadkov. V CPGO se prevzeti odpadni gradbeni material zmelje in pripravi za nadaljnjo uporabo. Običajen način predelave se izvaja v več fazah: doziranje ustrezno ločenih gradbenih odpadkov, odstranjevanje kovin, lesa in drugih nesnag, po potrebi drobljenje večjih kosov ter predelava v  frakcije gradbenega reciklata. Med samim postopkom mletja se z oroševanjem materiala nadzoruje in zmanjšuje prašenje.

S predelavo odpadnega gradbenega materiala dobimo recikliran gradbeni izdelek, ki ga je mogoče uporabiti pri nezahtevnih gradbenih posegih, na primer: za nasipavanje cest in cevi, utrjevanje zemljišč, kot nasipni material pri vzdrževanju cest, pri gradnjah objektov za nasipavanje med temelji ter pod tlakom objekta, kot podlaga za finalno ureditev dvorišč itd.

Za brezplačen prevzem reciklata oziroma mletega asfalta se je potrebno predhodno dogovoriti. Za prevoz mora poskrbeti uporabnik sam. Zainteresirani lahko pokličejo na telefonsko številko 05/ 66 34 928 ali pišejo na e-naslov: zbirnicenter@komunala-izola.si oziroma se osebno zglasijo na lokaciji zbirnega centra (upoštevajoč obvezno izpolnjevanje pogoja PCT) od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

Preglej vse novice