Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Podpora strankam

Vedno smo zadovoljni, če vam lahko pomagamo. Če potrebujete več informacij nas kontaktirajte.

Naročila in obvestila glede zabojnikov

V Komunali Izola ne skrbimo le za zbiranje in odvoz odpadkov, posebno pozornost posvečamo ločeno zbranim odpadkom že na izvoru, s ciljem zbrati čim večji delež ločeno zbranih odpadkov, ki jih oddajamo prevzemnikom v predelavo.

Fizična oseba, ki je plačnik storitev ravnanja z odpadki v občini Izola, ima možnost brezplačnega naročila zabojnika velikosti 5 m3 za:

  • kosovne odpadke – 2-krat letno,
  • zeleni rez – 1-krat letno.

Zabojnik je potrebno naročiti vsaj teden dni pred željeno dostavo. Naročila sprejemamo na telefonski številki 05/66 34 928 oz. preko e-poštnega naslova: zbirnicenter@komunala-izola.si, na katerega pošljete izpolnjen obrazec.

V primeru manjših količin kosovnih odpadkov ali zelenega reza, lahko uporabniki iz gospodinjstva naročijo brezplačen odvoz z manjšim vozilom, pri čemer mora za nakladanje odpadkov poskrbeti naročnik. Naročila odvoza z manjšim vozilom  sprejemamo na telefonski številki 05/66 34 936 (v času uradnih ur) ali preko e-poštnega naslova: odvozi@komunala-izola.si

Prijava napak na občinskih nepremičninah

Podjetje trenutno upravlja s 306 stanovanji in 225 poslovnimi prostori. S prevzemom upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov si je Komunala Izola zadala ambiciozne naloge in cilje.

Najemniki stanovanja oz. poslovnega prostora ste v skladu s sklenjeno najemno pogodbo in Pravilnikom dolžni nepremičnino uporabljati in vzdrževati kot dober gospodar.

V koliko se izkaže, da je težava v nepremični posledica nepravilne oz. malomarne uporabe ali neprimernega vzdrževanja, ste dolžni stroške popravil poravnati sami.

Pogosta vprašanja

V rubriki pogosto zastavljena vprašanja najdete osnovne in koristne informacije, če vas zanima še kar koli več, pa nam pišite in z veseljem vam bomo poskusili odgovoriti na zastavljeno vprašanje.

Kje lahko poravnam račune Komunale Izola?

Vse račune, ki jih izda podjetje Komunala Izola lahko poleg plačila na običajnih plačilnih mestih (banka, pošta ipd.), poravnate brez zaračunane provizije, neposredno na blagajni podjetja, ki se nahaja na sedežu podjetja Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, Izola.

Blagajna posluje vsak delovni dan, od 8.00 do 10.00 ure ter od 10.30 do 14.00 ure.

Ali lahko prejemam račune v obliki e-računa?

Da. Račune za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki (komunalne storitve), ravnanja z gradbenimi odpadki, pogrebne storitve oz. za privez, prejmete lahko tudi v obliki e-računa.

Za prejemanje e-računov izpolnite »Vlogo za prejemanje e-računa«, ki je dostopna na naši spletni strani in jo pošljite ali osebno dostavite na sedež podjetja. Za ostale storitve, ki se ne obračunavajo periodično (mesečno) pa zadevo uredite po dogovoru.

Kje lahko oddam vlogo za parkirno dovolilnico?

Vlogo za pridobitev parkirne dovolilnice v občini Izola, lahko oddate osebno v pisarni delovne enote Pristaniška in parkiriščna dejavnost, ki se nahaja na Neimenovani ulici ob parkirišču Lonka (Sončno nabrežje), in sicer v času uradnih ur – v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 12.00 uro.

Vlogo lahko posredujete na e-mail naslov parkirisce@komunala-izola.si ali jo pošljete po pošti na naslov: Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola.

Plačilo računov za komunalne storitve bi želela urediti preko direktne obremenitve. Kako lahko to uredim?

Za ureditev plačevanja računov z direktno obremenitvijo vašega plačilnega računa je potrebno izpolniti soglasje za direktno obremenitev (sepa), ki ga mora podpisati izključno plačnik storitve. Izpolnjeno soglasje (obrazec je dostopen na našI spletni strani) pošljete ali osebno dostavite na sedež podjetja komunale izola d.O.O..

Bremenitev plačilnih računov se izvaja mesečno, 18. Dan v mesecu. O znesku direktne obremenitve pa ste mesečno obveščeni z izstavljenim računom v papirnati obliki ali v obliki e-računa.

Kako lahko uredim spremembo podatkov vezanih na obračun komunalnih storitev?

Spremembo podatkov lahko opravite z izpolnitvijo obrazca »vloga za spremembo podatkov za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki«, ki je dostopen na našI spletni strani.
Izpolnjeno vlogo lahko dostavite osebno, po navadni pošti ali po elektronski pošti, na naslov odvozi@komunala-izola.si. Spremembo podatkov lahko opravi uporabnik storitev (povzročitelj odpadkov).

Vloge v zvezi s spremembo podatkov za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih prejmemo do vključno 25. V mesecu, so obravnavane (uredijo se spremembe) v tekočem mesecu sicer se le-te obravnavajo v naslednjem mesecu.

Povzročitelji odpadkov so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov. Spremembe so dolžni sporočiti izvajalcu v roku 8 dni od njihovega nastanka.

Katere spremembe vplivajo na mesečni obračun komunalnih storitev ravnanja z odpadki?

Spremembe, ki vplivajo na mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki, so:

 • število oseb v stanovanjski enoti,
 • velikost stanovanjske površine,
 • turistične nastanitve in
 • drugi samostojni objekti.

Kako lahko zamenjam velikost oziorma vrsto zabojnika?

Za zamenjavo zabojnika se morate obrniti na službo za ravnanje z odpadki, kjer se boste dogovorili o možnostih zamenjave, dobave zabojnikov, pogostosti odvažanja ter o pravilnem ločevanju odpadkov.

Za informacije lahko pokličete v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 10.00 uro ter med 10.30 in 12.00 uro, na telefonsko številko 05/66 34 936 (950).

Kam lahko odložim odpadke, ki so se nabrali ob prenovi stanovanja?

V primeru prenove stanovanjskega objekta (hiše, stanovanja), kjer pride do večje količine kosovnih odpadkov, ima vsaka fizična oseba, ki je plačnik storitev ravnanja z odpadki v občini Izola, možnost dvakrat letno naročiti brezplačno dostavo zabojnika velikosti 5 m3 za odvoz kosovnih odpadkov.

Za naročilo zabojnika pokličite na telefonsko številko 05/66 34 928, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 10.00 uro ter med 10.30 in 12.00 ali pišite po e-pošti na zbirnicenter@komunala-izola.si.

Zaradi zagotovitve pravočasne dostave zabojnika, je potrebno dogovor urediti vsaj teden dni pred pričetkom prenove.

V naši okolici smo zasledili divje odlagališče. Na koga se lahko obrnemo, da se to uredi?

V tem primeru je za ukrepanje pristojna občinska inšpekcijska služba. V občini Izola je za to pristojen Občinski inšpektorat in redarstvo, ki posluje na Postojnski ulici 5 (tel. št. tajništva 05/ 66 00 350), sicer pa lahko obvestilo posredujete tudi na Komunalo Izola po e-pošti na okolje@komunala-izola.si ali pokličete na tel. št. 05/ 66 34 950. Po prejemu obvestila lokacijo črnega odlagališča evidentiramo in o tem obvestimo pristojno inšpekcijsko službo.

Kako naročim zabojnik za gradbene odpadke?

Za informacije in cenik posameznih storitev pokličite na telefonsko številko 05/66 34 928 ali pišete po e-pošti na zbirnicenter@komunala-izola.si.

Kakšna je cena sprejema gradbenih odpadkov?

Na spletni strani Komunale Izola je dostopen »Cenik za ravnanje z gradbenimi odpadki«, na katerem so navedene cene glede na vrsto gradbenega odpadka.

Katere odpadke lahko sami oddamo na zbirni center?

Na zbirni center lahko fizične osebe, ki so plačniki storitev ravnanja z odpadki v občini Izola, brezplačno dostavijo naslednje odpadke iz gospodinjstva:

 • papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo,
 • steklo,
 • odpadke primerne za kompostiranje,
 • neuporabna oblačila in tekstilne izdelke,
 • plastične izdelke in embalažo
 • odpadno kovino,
 • izrabljene avtomobilske gume (4/ odpadne gume/uporabnika),
 • neklorirano motorno olje,
 • kosovne odpadke,
 • leseno embalažo,
 • belo tehniko.

Sprejem odpadkov je možen le z zadnjim odrezkom potrdila o plačilu komunalnih storitev.

Kam lahko odložim manjše količine zelenega reza ali kosovnih odpadkov?

Za manjše količine zelenega reza in kosovnih odpadkov lahko naročite brezplačen odvoz le-teh z manjšim vozilom, vendar morate za nakladanje odpadkov poskrbeti sami.

Za naročilo manjšega vozila nas lahko pokličete v času uradni ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 12.00 uro na tel. št. 05/66 34 950 ali pišete na e-pošto odvozi@komunala-izola.si.

Kontaktiraj nas

Zadovoljni smo, če vam lahko pomagamo. V kolikor potrebujete več informacij nas kontaktirajte!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakt

Splošen kontakt

Industrijska cesta 8, 6310 Izola

info@komunala-izola.si
05 66 34 950

Dežurstvo

od 15.00 do 7.00

05 909 13 04

Pogrebna služba

24 UR

05 909 13 02

Parkirišče

od 6.00 do 22.00

05 909 13 03

Kje se nahajamo?