Akcija brezplačne dostave gradbenega reciklata

Komunala Izola bo v ponedeljek, 8. avgusta 2022, pričela z akcijo brezplačne dostave gradbenega reciklata na območju občin Izola, Piran, Ankaran in mestne občine Koper.

Gradbene odpadke podjetje predeluje na podlagi pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja na Centru predelave gradbenih odpadkov (CPGO), ki se nahaja na lokaciji zbirnega centra. Predeluje se samo varen material, ki nastane pri rušitvah in adaptacijah zgradb (kot je beton, ploščice, zidaki…) ter zemeljskih izkopih. Reciklat, ki je tudi certificiran, je primeren za uporabo pri raznih gradbenih delih, nasipavanju cest in cevi, utrjevanju zemljišč ali dovozov, zasipavanju temeljev pod objekti, za podlago pri končnem urejanju dvorišč ter za druga podobna dela.

V sklopu akcije bo Komunala Izola gradbeni reciklat brezplačno dostavljala na lokacije, ki so dostopne s tovornim vozilom in za dostop do katerih ni potrebna izdaja dovolilnice za prekomerno uporabo občinskih cest. Količina reciklata pri posamezni dostavi je največ štiri (4) tone.

Gradbeni reciklat lahko občani obalnih občin vselej prevzamejo tudi sami, in sicer na Centru predelave gradbenih odpadkov, vsak delovnik med 8. in 15. uro. Tako sam reciklat kot tudi nakladanje sta brezplačna.

Za naročilo brezplačne dostave gradbenega reciklata smo dosegljivi na telefonski številki 05/ 66 34 928 ali preko elektronske pošte na naslovu zbirnicenter@komunala-izola.si, lahko pa se osebno zglasite na zbirnem centru od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

Akcija bo trajala do preklica oziroma do razdelitve zalog.

Preglej vse novice