Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Komunala Izola po zaključku poslovnega leta 2022 v več kot dobri kondiciji

Na Komunali Izola je včeraj potekala novinarska konferenca na kateri je dosedanji direktor podjetja, Denis Bele, povzel razvoj podjetja od leta 2011, ko je bil prvič imenovan za direktorja, predstavil ključne projekte v teku ter poslovanje v preteklem letu.

Od negativnih poslovnih rezultatov do uspešnega podjetja

Poslovni rezultati podjetja v letu 2011 niso nakazovali lahkega dela, med drugim je bilo podjetje tudi v likvidnostnih težavah. »Z intenzivnim delom in novimi prijemi, pa je podjetje danes zraslo v sodobno, tehnološko napredno družbo, ki izkazuje odlične poslovne rezultate«, je na konferenci povedal direktor Denis Bele. K temu so prispevale tudi nove in inovativne  dejavnosti, ki jih je podjetje tekom let prevzelo pod svoje okrilje, in sicer: parkiriščna dejavnost, upravljanje občinskega pristanišča z obsežnim povečanjem priveznih kapacitet, vzpostavitev Centra za predelavo gradbenih odpadkov po zaprtju deponije, širitev ponudbe na področju pogrebnih dejavnosti, v smislu nove pogrebne storitve z raztrosom pepela v morje, gospodarjenje s poslovnimi prostori in neprofitnimi stanovanju v lasti Občine Izola in še drugo.

Strateški projekti v teku

Komunala Izola vodi po pooblastilu Občine Izola več zahtevnih projektov, med katerimi so trenutno najbolj izstopajoči projekt obnove južnega dela mandrača, izgradnja vaškega večnamenskega doma na Šaredu in projekt za izgradnjo novega večstanovanjskega objekta v Livadah, t.i. SOL.

Obnova južnega dela mandrača predstavlja drugo fazo oz. nadaljevanje projekta Obnova ribiškega pristanišča II. faza, v sklopu katerega se je v preteklem letu uspešno zaključila obnova severnega dela ribiškega pristanišča. Vrednost investicije za obnovo južnega dela ribiškega pristanišča znaša nekaj več kot 3,8 milijona evrov, od katerih bo 2,2 milijona financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Preostali del bo Občina Izola prispevala iz lastnih sredstev, del sredstev bo prispevala tudi Komunala Izola.

Projekt izgradnje vaškega večnamenskega doma na Šaredu se je pričel v letu 2022, trenutno pa se zaključuje prva faza projekta. Ocenjena vrednost končne investicije bo znašala okrog milijon evrov.

Pri projektu za izgradnjo večstanovanjskega neprofitnega bloka na območju Livad, se je Komunala Izola zavezala pridobiti vso potrebno dokumentacijo in soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja. Slednje naj bi se pridobilo predvidoma do konca aprila 2023.

Trdni temelji tudi za prihodnje delovanje podjetja

Vse dejavnosti podjetja ves čas aktivno napredujejo, uvajajo se novi poslovni pristopi v delovnih procesih kot tudi sodobne tehnične rešitve, čemur pritrjujejo tudi pridobljeni certifikati ISO standard 9001 in 14001, platinasta bonitetna odličnost in druga priznanja. Tudi rezultati anket zadovoljstva uporabnikov kažejo na to, da so storitve na visoki ravni in temu se bo sledilo tudi v prihodnje. Ob tem pa gre vsekakor tudi pohvala celotnemu kolektivu podjetja, ki svoje delo opravlja vestno, odgovorno in strokovno.

 Tako kot vsi gospodarski subjekti, je tudi Javno podjetje Komunala Izola podvrženo dinamičnemu dogajanju na trgu in zahtevam okolja, na kar se bo potrebno tudi v prihodnje pravočasno odzivati in tako minimizirati negativne učinke na poslovanje. Sicer pa je trenutna finančna slika podjetja spodbudna in nudi trdne temelje za uspešno nadaljnje poslovanje.

Občina Izola je dne 22. 2. 2023 objavila javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o., ki se je iztekel 3. 3. 2023. Do imenovanja novega direktorja bo od 8. 3. 2023 podjetje vodil začasni direktor Robi Flego, ki ga je kot enega izmed članov Nadzornega sveta Komunale Izola ta organ tudi imenoval.

Preglej vse novice