Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Oprostitev plačila storitev zbiranja komunalnih odpadkov za gospodarske subjekte

Komunala Izola bo gospodarskim subjektom, ki zaradi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 152/20), z dne 23. 10. 2020 , ne smejo izvajati svoje glavne dejavnosti in posledično ne generirajo odpadkov, v celoti oprosti plačilo storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, od 24. 10. 2020 do vključno 30. 11. 2020.

Do oprostitve plačila, bodo upravičeni le tisti gospodarski subjekti, ki:

  • imajo do Komunale Izola poravnane vse zapadle finančne obveznosti,
  • v obravnavanem obdobju niso imeli drugih prihodkov iz naslova izvajanja ostalih registriranih dejavnosti in
  • bodo na elektronski naslov odvozi@komunala-izola.si, poslali Vlogo za oprostitev plačila ter kopijo izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki izkazuje registrirano glavno dejavnost.

Prejete vloge bodo obravnavane in, v kolikor se bodo izkazale kot upravičene, upoštevane pri obračunu v letu 2020.

Nadaljnje odločitve glede morebitne oprostitve plačila storitev odvoza komunalnih odpadkov v naslednjih mesecih, bodo sprejete naknadno, glede na potek izrednih razmer.

Priloge

Preglej vse novice