Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Šestošolci OŠ Livade na obisku na zbirnem centru

Včeraj so si šestošolci OŠ Livade dan popestrili z ogledom zbirnega centra Izola, kjer so spoznali ureditev samega centra, potek delovnih aktivnosti in izvedeli kaj vse podjetje Komunala Izola počne.

Izobraževalni ogled je potekal v dveh delih.

V prvem, bolj teoretičnem delu, so se učenci seznanili z aktivnostmi, ki jih podjetje Komunala Izola namenja izobraževanju in osveščanju uporabnikov, izvedeli so več o številnih uspešno izpeljanih projektih ter napredku na področju ločenega zbiranja odpadkov, o brezplačnih akcijah, podzemnih otokih, CUP-u v mestu in še o veliko drugem.

Drugi del pa je vključeval voden ogled zbirnega centra. Učenci so si ogledali objekte na zbirnem centru in komunalna delovna vozila, ki so potrebna za izvajanje dnevnih aktivnosti. Predstavljen jim je bil celoten potek sprejema odpadkov, od kontrole prejetih odpadkov do avtomatskega tehtanja vozil oz. odpadkov na vstopno-izstopni rampi. Nato je sledil ogled prostorov, zabojnikov in posod, v katere lahko uporabniki komunalnih storitev občine Izola brezplačno odložijo preko 20 različnih vrst komunalnih odpadkov, ter ogled skladiščnih boksov, kjer se začasno skladiščijo ločeno zbrane frakcije, prevzete iz ekoloških otokov, preden so nato predane prevzemnikom.

Za konec pa se je vsak razred stehtal na tehtnici za vozila. Rezultat teže bodo ugibali pri redni uri.

Kot so šestošolci sami povedali, se jim je ogled zbirnega centra zdel izredno zanimiv, kar je bilo mogoče razbrati že iz njihovega aktivnega sodelovanja – med ogledom so postavljali veliko vprašanj in si med seboj izmenjevali izkušnje, ki so jih imeli na področju odpadkov (npr. o polnih zabojnikih, nepravilno odloženih odpadkih v naravi, naročilu 5 m3 zabojnikov na dom, dostavi uporabnih predmetov v CUP, itd.).

S tovrstnimi vodenimi ogledi želimo osnovnošolcem pobliže prikazati delovanje zbirnega centra in pomen slednjega kot nepogrešljivega objekta za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov.

Preglej vse novice