Blagajna

Telefon

05 / 66 34 950

Delovna enota gradnje

Telefon

05 / 66 34 934

Elektronski naslov

Delovna enota kanalizacija

Telefon

05 / 66 34 935

Elektronski naslov

Delovna enota parkiriščna dejavnost

Telefon

05 / 66 34 957

Elektronski naslov

Delovna enota pristaniška dejavnost

Telefon

05/ 66 34 955 (od 8.00 do 13.00 ure)

Elektronski naslov

Delovna enota vzdrževanja okolja

Področje vzdrževanja javnih površin

Telefon

05 / 66 34 961

Elektronski naslov

Delovna enota za ekologijo in ravnanje z odpadki

Telefon

05 / 66 34 971

05 / 66 34 936

Elektronski naslov

Nabava in javna naročila

Telefon

05 / 66 34 944

Računovodstvo

Telefon

05 / 66 34 924

05 / 66 34 926

Splošno kadrovska služba

Telefon

05 / 66 34 922

Tajništvo direktorja

Telefon

05 / 66 34 930

Elektronski naslov

Tržnica

Telefon

05/66 34 932

Elektronski naslov

Zbirni center

Telefon

05/66 34 928

Elektronski naslov