Centrala - Blagajna

Telefon

05/66 34 950

CUP v MESTU

Telefon

05/93 40 730

030/601 155

Elektronski naslov

Delovna enota gradnje

Telefon

05/66 34 934

Elektronski naslov

Delovna enota kanalizacija

Telefon

05/66 34 935

Elektronski naslov

Delovna enota pristaniška dejavnost

Telefon

05/66 34 955 (od 8.00 do 13.00 ure)

Elektronski naslov

Delovna enota vzdrževanja okolja

Področje vzdrževanja javnih površin

Telefon

05/66 34 961

Elektronski naslov

Delovna enota za ekologijo in ravnanje z odpadki

Telefon

05/66 34 971 (fizične osebe)

05/90 91 320 (pravne osebe)

05/66 34 936 

Elektronski naslov

Nabava in javna naročila

Telefon

05/66 34 944

Sektor za upravljanje z nepremičninami

Telefon

05/90 91 309 (stanovanja)
05/90 91 306 (poslovni prostori)
05/90 91 308 (prijave “napak" v nepremičninah)

Elektronski naslov

Splošno kadrovska služba

Telefon

05/66 34 922

Tajništvo direktorja

Telefon

05/66 34 930

Elektronski naslov

Tržnica

Telefon

05/66 34 932

Elektronski naslov

Zbirni center

Telefon

05/66 34 928

Elektronski naslov