Preverjamo zadovoljstvo uporabnikov s komunalnimi storitvami

Informacije pridobljene s strani uporabnikov so za nas zelo dragocene, predvsem kot usmeritev pri ugotavljanju povezave med vpeljanimi ukrepi podjetja ter kakovostjo storitev. Zato enkrat letno izvedemo anketo o zadovoljstvu uporabnikov s komunalnimi storitvami na območju občine Izola, ki letos poteka od 1. marca dalje. Prijazno vas vabimo, da nam s sodelovanjem v računalniško podprtem anketiranju na terenu, posredujete vaše mnenje kot tudi predloge.

Anketa je anonimna in vsebinsko razdeljena na dva sklopa vprašanj. V prvem sklopu je pozornost usmerjena k storitvam zbiranja in odvoza odpadkov, v drugem pa k ostalim storitvam podjetja.

Z odgovori želimo ugotoviti:

  • zadovoljstvo uporabnikov s storitvami po posameznih področjih dela komunalnega podjetja,
  • pomanjkljivosti obstoječega načina dela ter možnosti kako ga izboljšati,
  • stopnjo informiranosti uporabnikov storitev,
  • povezavo med ukrepi podjetja ter kakovostjo storitev,
  • kako tehnična in poslovna rast podjetja vplivata na kakovost storitev v očeh občanov,
  • splošno zadovoljstvo občanov s ponujenimi komunalnimi storitvami. 

Na osnovi rezultatov ankete želimo prilagoditi procese dela na način, da bodo še bolj prijazni do uporabnikov ter hkrati poslovno učinkoviti.

Anketo je možno izpolniti tudi v Centru uporabnih predmetov na Muzčevi ulici 7, na Zbirnem centru ter na upravi Komunale Izola.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Preglej vse novice