Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Slovesno odprtje obnovljenega severnega dela ribiškega pristanišča v Izoli

Občina Izola je danes izpeljala slovesnost ob odprtju obnovljenega severnega dela ribiškega pristanišča. Investicija, za katero si je na razpisu zagotovila povračilo 2,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za kmetijstvo in ribištvo, je strateškega pomena za Izolo. Mandrač z izboljšano obstoječo infrastrukturo ter delovnimi pogoji za ribiče namreč  izpolnjuje zahteve sodobnega in varnega pristanišča tako za Izolane kot obiskovalce.

V pripravo projekta so bili poleg stroke od samega začetka vključeni tudi uporabniki, s katerimi je občina uskladila potrebe in interese ter poiskala posamezne tehnične rešitve. S tem projektom, ki ima strateški pomen za celotno občino, sta si Občina Izola in Komunala Izola d. o. o., ki je bila pooblaščena za vodenje projekta, prizadevali urediti ribiško pristanišče tako, da bo izpolnjevalo vse zahteve sodobnega in varnega pristanišča. V ospredju so bile torej delovne potrebe ribičev, kljub temu pa je bil končni cilj tudi posodobitev občinskega pristanišča, zagotovitev večje varnosti pristaniške infrastrukture ter večje protipoplavne varnosti mesta in s tem višje stopnje varnosti imetja občanov.

Investicija, vredna okvirno 2,6 milijona evrov, je vključevala ureditev dela mandrača ob ribiškem pomolu, protipoplavno zaščito bencinskega servisa za plovila, zvišanje obale in valobrana. Potreba po zvišanju valobrana je bila posledica klimatskih sprememb in s tem povezanih sprememb vodostaja, posedanja skalometa ter cilja zagotoviti večjo protipoplavno varnost mesta kakor tudi zaščito plovil v mandraču pred vremenskimi pojavi, kot sta tramontana in lebič. Na novo so bili postavljeni še plavajoči dostopni pomoli za ribiče, obnovljena sta bila pomol in zid ob mandraču, urejen je bil podzemni ekološki otok, med mandračem in hotelom pa prehod za pešce s hitrostno oviro. Ta poleg novo pridobljenih baraž služi tudi kot zaščita ob morebitnem poplavljanju morja. Obenem so bili za ribiče zagotovljeni novejši zabojniki za shranjevanje ribiških mrež in viličar.

Odlično sodelovanje je na otvoritvi izpostavil tudi Aleš Bolje, vodja svetovalne službe za ribištvo Zavoda za ribištvo Slovenije, in povedal, da je bila že od pričetka projektnih aktivnosti, ki segajo v leto 2019, ustanovljena delovna skupina ribičev, ki je sodelovala na vseh sestankih in iskala skupni jezik z občino in komunalo. Izrazil je še zadovoljstvo s pridobljenimi sredstvi in izboljšanimi pogoji za delovanje ribičev ter pripravljenost nadaljnjega aktivnega sodelovanja tudi v prihodnje.

Občina v kratkem načrtuje tudi obnovo južnega dela pristanišča, v okviru katerega bo obnovljen južni pomol, zvišana in razširjena bo promenada na Sončnem nabrežju, urejene bodo zelenice in namakalni sistem ter javna razsvetljava med promenado in cesto. Projekt je ocenjen na nekaj več kot 3,8 milijona evrov, od katerih bo 2,2 milijona financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Preostali del bo Občina Izola prispevala iz lastnih sredstev. Pričetek gradbenih del je predviden v začetku novembra, zaključek pa do poletne sezone.

Preglej vse novice