Novoletna drevesca ne sodijo v zabojnike za odpadke!

Novoletni prazniki so že za nami in tako se v teh dneh večina posveča pospravljanju novoletnih okraskov in drevesc. Pri odlaganju slednjih je pomembno, da upoštevamo nekaj pravil in s tem poskrbimo, da bodo ekološki otoki in zbiralnice za odpadke kljub vsemu urejeni, zabojniki pa ustrezno služili svojemu namenu.

Kako pravilno ravnati pri odlaganju novoletnih drevesc

Uporabniki lahko:

  • naravna drevesca odložijo v zabojnik za biološke odpadke vendar, je potrebo drevo predhodno razrezati na manjše dele,
  • uporabne umetne smrečice dostavijo v Center uporabnih predmetov na naslovu Muzčeva ulica 7 oziroma na lokaciji zbirnega centra,
  • naročijo brezplačni odvoz naravnih ali umetnih drevesc, kot v primeru manjših količin zelenega reza oz. kosovnih odpadkov (naročila sprejemamo na telefonski številki 05/6634950 ali  preko elektronske pošte na e-naslovu: odvozi@komunala-izola.si),
  • neuporabna drevesca (naravna ali umetna) brezplačno dostavijo neposredno na zbirni center Izola in ob tem predložijo na vpogled zadnje potrdilo o plačilu komunalnih storitev.

Uporabnike prosimo, da ločeno zbrane odpadke odlagajo v namenske zabojnike, glede ostalih odpadkov, ki tja ne sodijo, pa nas kontaktirajo (tel.05/6634950) in dogovorili se bomo o najprimernejšem načinu prevzema le-teh.

Primer neustreznega odlaganja drevesc

Na ekološkem otoku v Morovi ulici smo se te dni srečali s primerom neustrezno odložene naravne jelke, ki jo je nekdo malomarno odložil v zabojnik za ostale odpadke. Takšno ravnanje je nepotrebno, predvsem pa popolnoma neprimerno glede na to, da nudimo tudi brezplačni odvoz s prevzemom na domu. Prepričani smo, da si tako kot mi, tudi ostali uporabniki ne želijo takšnih prizorov, ki ne le kazijo izgled okolja, temveč pri odlaganju odpadkov ovirajo ostale uporabnike in hkrati tudi naš delovni proces.

Do sedaj smo že večkrat dokazali, da so uporabniki komunalnih storitev v občini Izola zgled na področju ločenega zbiranja odpadkov in pri tem dosegamo zavidljive rezultate – v lanskem letu smo dosegli kar 60% delež ločeno zbranih odpadkov. Te rezultate ne želimo le ohraniti, temveč nadgraditi, a je slednje mogoče le s skupnimi močmi, spoštovani uporabniki.

Spoštujmo sistem pravilnega ravnanja z odpadki ter tako ohranimo našo občino zgledno urejeno vsak dan.

 

 

 

 

 

 

Preglej vse novice