Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Možnost brezplačnega prevzema gradbenega reciklata

Na Zbirnem centru Komunale Izola deluje tudi Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki ima za svoje delovanje od leta 2013 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Z vzpostavitvijo CPGO-ja smo omogočili organizirano in urejeno zbiranje gradbenih odpadkov ter s tem odločno prispevali k zmanjšanju števila divjih odlagališč.

Gradbeni odpadki se zbirajo in predelujejo po postopku R5, ki pomeni mehansko predelavo odpadkov. Postopek se izvaja po točno določenih korakih: doziranje ustrezno ločenih gradbenih odpadkov, odstranjevanje kovin, lesa in drugih nesnag, po potrebi drobljenje večjih kosov ter nazadnje predelava v  frakcije gradbenega reciklata. Proces dela ima minimalen oz. skorajda ničen vpliv na okolje, z oroševanjem materiala pa se zmanjšuje tudi prašenje.

Za predelan gradbeni material, ki ga imenujemo gradbeni reciklat, je Komunala Izola s strani pristojnega in certificiranega inštituta pridobila tudi oceno uporabnosti. Gradbeni reciklat je mogoče uporabiti pri nezahtevnih gradbenih posegih, kot na primer:

  • za nasipavanje cest in cevi,
  • za utrjevanje zemljišč,
  • kot nasipni material pri vzdrževanju cest,
  • pri gradnjah objektov za nasipavanje med temelji ter pod tlakom objekta,
  • kot podlaga za finalno ureditev dvorišč.

Gradbeni reciklat lahko brezplačno prevzamete na Zbirnem centru, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Za vse dodatne informacije lahko pokličete po telefonu na tel. št. (05) 66 34 928 ali pišete po e-pošti: zbirnicenter@komunala-izola.si.

Želeli pa bi opozoriti na razliko med gradbenim reciklatom in bitumenskim recikliranim agregatom frakcije od 0-32 (mleti asfalt). Medtem, ko je prevzem gradbenega reciklata brezplačen, je mleti asfalt plačljiv, in sicer po veljavnem ceniku, dostopnem na spletni strani Komunale Izola.

 

Preglej vse novice