Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Umestitev ekološkega otoka v ribiško infrastrukturo

Navkljub vsem prednostim, ki jih je prinesel nov infrastrukturni objekt v Izoli (obnova severnega dela ribiškega pristanišča) in katere so bile tudi lepo prikazane ter obrazložene v prispevku RTV Koper Capodistria (https://fb.watch/gqtV9Bw5_t/), smo zasledili, da je požela veliko zanimanja oz. sprožila razprave umestitev podzemnega ekološkega otoka (EO) ob vstopu na ribiški pomol. Zato ocenjujemo, da je potrebno podati nekaj več informacij za razumevanje sedanje umestitve.

Ribiški pomol je delovno območje ribičev

Ekološki otok (EO) je le del ribiške infrastrukture, katere umestitev je potrebna in tudi zakonsko določena. Na tem območju je bil EO tudi pred obnovo, in čeprav na nasprotni strani od zdajšnjega, smo zoper slednjega ravno tako prejemali vrsto pripomb, saj je poleg samega izgleda, pogostega širjenja neprijetnih vonjav ipd. tudi zastiral veduto.

Umestitev podzemnega EO na prvotno mesto, bi zaradi nuje po predhodni neizogibni ureditvi zunanjega obalnega zidu s pilotiranjem, podražilo investicijo najmanj za dodatnih 100 do celo 150 tisoč evrov. Umestitev EO na lokacijo kjer je postavljen danes, je bila že zaradi obnove zidu in že izkopane jame, toliko bolj smiselna. Obenem smo s tem zagotovili sprostitev površine in omogočili neoviran prehod sprehajalcem ob mandraču vse do ribiškega pomola, kar so v preteklosti onemogočala tam parkirana vozila.

Umestitev ekološkega otoka je neobhodna

Ne gre pozabiti, da so bila za izvedbo tega projekta, pridobljena nepovratna sredstva v višini 2,1 mio evrov predvsem za potrebe ribičev, črpanje teh sredstev pa je bilo pogojeno s predhodno potrjenim projektom, ki je vključeval tudi današnji podzemni EO. Obstajajo seveda tudi drugačne, enostavnejše rešitve, katere bi bile tako z vizualnega kot tudi uporabnega vidika za ribiče, stanovalce in ostale uporabnike še manj sprejemljive.

Zavedamo se, da zabojniki za odpadke niso nikjer dodana vrednost, vendar brez njih enostavno ne gre. Kjerkoli bi bili postavljeni, bi najverjetneje predstavljali tako ali drugače težavo, vendar ob navedenih dejstvih, postane odločitev vsekakor bolj logična, četudi žal ne idealna. Zagotovo pa lahko trdimo, da so bile ob danih pogojih in zahtevah, podane najboljše možne rešitve in opravljeno izjemno delo.

Zaradi občutljivosti urejanja in umeščanja v prostor tako strateške infrastrukture, je bil že od prvih zametkov projekta, dan velik poudarek na tesno sodelovanje in komuniciranje z vsemi deležniki  (primarno sicer z ribiči), projekt pa je bil večkrat podrobno predstavljen občinskim službam ter občinskemu svetu, in bil z njihove strani tudi potrjen.

Preglej vse novice