Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Pričetek obnove izolske ribiške infrastrukture

Občina Izola je konec preteklega leta pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo izolske ribiške infrastrukture in s projektom uspešno kandidirala na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz evropskega sklada. Za dela v višini 2,4 milijona evrov je tako pridobila 90 odstotkov nepovratnih evropskih sredstev, ostalo bo zagotovila iz svojega proračuna.

Vodenje projekta je že od samega začetka zaupala Komunali Izola, ki je tudi upravljavec občinskega pristanišča v Izoli.

Pričetek gradbenih del za obnovo ribiške infrastrukture bo stekel v prihodnjih dneh. Izvajalca del, koprski Grafist s partnerjem Adriaingom, s katerima je Občina Izola podpisala pogodbo, bosta v prvi fazi uredila del mandrača ob ribiškem pomolu in plavajoče pontone ob njem ter protipoplavno zaščito bencinskega servisa za plovila. V načrtu je tudi višanje obale in valobrana. Na novo bodo postavljeni plavajoči dostopni pomoli za ribiče, obnovljena bosta pomol in zid ob mandraču, vzpostavljen bo videonadzor, urejen bo podzemni ekološki otok, med mandračem in Hotelom Marina pa pot s hitrostno oviro.

Ob skorajšnjem pričetku del, je župan Danilo Markočič dejal, da si v času, ko bo v občinskem pristanišču vzpostavljeno gradbišče, vsi akterji želimo predvsem strpnosti občanov, direktor JP Komunala Izola, Denis Bele, pa je dodal, da se moramo zavedati, da je območje, kjer bodo potekala gradbena dela, nepredvidljivo, zahteva specifično tehnologijo in poseben pristop. Poudaril je tudi, da mora biti v letošnjem letu porabljena približno polovica zagotovljenih finančnih sredstev in da je ta cilj mogoče doseči le z medsebojnim sodelovanjem vseh deležnikov.

Po uspešno zaključeni prvi fazi bosta v drugi fazi urejena del mandrača ob Sončnem nabrežju in zadnji odsek nabrežja. Predvidena vrednost te investicije znaša 1,8 milijona evrov.

Preglej vse novice