Poškodovanje urbane opreme vse bolj pereča težava

V Izoli se v zadnjem obdobju tako rekoč vsakodnevno srečujemo s poškodbami urbane opreme, predvsem igral in sanitarij na otroških igriščih, stojnic na mestni tržnici, klopi in druge opreme, ki je umeščena na javnih površinah. Storilce je žal težko izslediti, povzročajo pa škodo, ki dodatno bremeni občinski proračun.

 Obiskovalci oziroma uporabniki otroških igrišč so večinoma mlajši otroci v spremstvu staršev ali mladostniki, ki se navadno zadržujejo na igriščih zvečer in v družbi vrstnikov. Vse prevečkrat pa otroška razposajenost in igra preraste meje primernega odnosa do javne infrastrukture. Na otroškem igrišču Birba I so si tako obiskovalci našli zanje očitno zanimivo aktivnost – umivalnik in straniščno školjko v tamkajšnjih sanitarijah vsakodnevno napolnijo s peskom in kamni. Upravljavec javnih otroških igrišč (v Izoli je to Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o.), je bil tako v preteklih dneh primoran začasno zapreti stranišče, saj je treba izvesti odmašitev in obsežnejše čiščenje celotnih kanalizacijskih vodov. Tudi igrala, ki so bila letos v celoti obnovljena, so očitno privlačna za pisanje in preizkušanje vzdržljivosti materiala.

Najbolj preseneča dejstvo, da se tovrstno početje dogaja tudi čez dan, ko so na igrišču poleg otrok prisotni starši ali drugi odrasli spremljevalci najmlajših. Vprašanje, ki se pri tem poraja, je, ali se res nihče več ne ozira na okoliško dogajanje in ne posreduje niti takrat, ko otroci bodisi iz nepremišljenosti ali namenoma povzročajo škodo na skupni javni infrastrukturi.

Za igro ali zgolj iz objestnosti so si posamezniki izbrali tudi stojnice na mestni tržnici. V jutranjih urah tako njihove najemnike pričaka polomljena in posledično neuporabna oprema.

Sicer pa tudi ostala urbana oprema (klopi, zabojniki in koški za odpadke, cvetlična korita itd.) žal niso izvzeti pogostemu poškodovanju.

Ob aprilski akciji Dan za spremembe, ki jo je Občina Izola obeležila s širšo čistilno akcijo, je bila izpostavljena tudi problematika lepljenja letakov in obvestil predvsem na koške za odpadke, drogove javne razsvetljave, prometno signalizacijo ipd. Poleg tega, da se s tovrstnim početjem kazi urejenost javnih površin, mestnih ulic in promenade, se zaradi uporabe močnih lepil pojavlja velika težava predvsem pri odstranjevanju, pri čemer je poškodovanje infrastrukturne opreme neizbežno.

Tako Občina Izola kot Komunala Izola si prizadevata na različne načine obveščati, opozarjati in pozivati občane ter druge obiskovalce o primernem, predvsem pa odgovornem ravnanju pri uporabi javne infrastrukture oz. urbane opreme. Zagotovo imajo pri otrocih najpomembnejšo vlogo starši oz. skrbniki, ki jih lahko v prvi vrsti podučijo o ustreznem ravnanju in vplivajo na otrokovo vedenje ter odnos do skupne lastnine.

 

 

Preglej vse novice