Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Izvajamo anketo o zadovoljstvu uporabnikov s komunalnimi storitvami

Informacije uporabnikov o zadovoljstvu z našimi storitvami, so ključnega pomena za izboljšave in nadgradnjo obstoječih storitev in nenazadnje pri nadgrajevanju in načrtovanju poslovnih procesov.

Z anketo želimo v prvi vrsti preveriti in ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem naših storitev ter ugotoviti kako poslovna rast in posodabljanje podjetja vplivata na kakovost storitev v očeh občanov. Prejete informacije nam hkrati nudijo možnost vzpostavitve novih pristopov na področju podajanja informacij, osveščanja ter izobraževanja uporabnikov naših storitev in so dragocene kot usmeritev pri ugotavljanju povezave med ukrepi podjetja ter kakovostjo storitev.

Anketo, ki je namenjena vsem uporabnikom komunalnih storitev v občini Izola, izvajamo neposredno na terenu in je popolnoma anonimna ter računalniško podprta. Vprašanja so vsebinsko razdeljena na dva sklopa; v prvem sklopu je pozornost usmerjena k storitvam zbiranja in odvoza odpadkov, v drugem sklopu pa ostalim storitvam podjetja.

Ker so pridobljene informacije za nas izrednega pomena, občane prijazno vabimo, da se odzovejo povabilu k sodelovanju in nam tako posredujejo svoje mnenje. Obenem lahko priložnost izkoristijo tudi za podajo pripomb in predlogov izboljšav, katere bomo kot vselej skrbno zabeležili in obravnavali. O končnih rezultatih ankete bomo poročali na naši spletni strani.

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in izkazano zaupanje.

Preglej vse novice