Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Visoko zadovoljstvo s storitvami Komunale Izola ostaja

Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Komunale Izola ostaja zelo visoko. Tako na področju zbiranja in odvoza odpadkov kot na področju ostalih storitev presega 99 %. Ocenjujemo, da bo zadovoljstvo uporabnikov pomembno prispevalo k dosegu cilja, to je 70 % ločeno zbranih komunalnih odpadkov do leta 2025. Ker smeti ne nastajajo, kot tudi ne izginejo same od sebe, bo prihodnja leta zaznamovalo nadgrajevanje infrastrukture, digitalizacija delovnih procesov in uvajanje naprednih  metod gospodarjenja z odpadki. Intenzivno se bo nadaljevalo tudi izobraževanje oz. osveščanje uporabnikov na področju ravnanja z odpadki in varovanja okolja.

Komunala Izola je raziskavo (anketo) zadovoljstva med uporabniki opravila deveto leto zapored. Že visoko zadovoljstvo s storitvami javnega podjetja je vsako leto raslo, enako tudi v obdobju, ki ga je zaznamovala epidemija.

Raziskave zadovoljstva uporabnikov storitev potrjujejo, da ima podjetje dobro podobo v javnosti. Visoka je tudi prepoznavnost ukrepov, kar je dobra popotnica za prihodnje obdobje. Prav ločeno zbiranje odpadkov je tesno povezano z osebno odgovornostjo posameznikov in skupin ter spreminjanjem vedenja in življenjskega sloga.

Ločevanje komunalnih odpadkov v občini Izola je lani preseglo 58 % in je nad povprečjem v obalnih občinah kot tudi nad slovenskim povprečjem.

 

Ločeno zbiranje odpadkov prepoznavno in uveljavljeno

Od 623 anketiranih uporabnikov komunalnih storitev so skoraj vsi, to je 607 vprašanih ali 98,96 %, odgovorilo, da Komunala Izola kvalitetno izvaja aktivnosti na področju ravnanja z odpadki.

Potrdili so, da so zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov dobro označeni in da je iz nalepk razumljivo, kaj sodi v kateri zabojnik. Uporabniki vedo tudi, kje pridobiti informacije o ločenem zbiranju odpadkov. Zelo dobro so informirani o namenu ekoloških otokov.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico, ki se izvaja spomladi in jeseni, je prepoznana in sprejeta. Enako dobro so uporabniki obveščeni, da lahko vsako gospodinjstvo v občini Izola enkrat na leto naroči brezplačno dostavo zabojnika za zeleni rez in dvakrat na leto za kosovne odpadke.

 

Delovanje Komunale Izola prepoznano in cenjeno

Tudi prepoznavnost obeh centrov uporabnih predmetov (CUP) raste. Vsi vprašani poznajo tovrstni center na Zbirnem centru Komunale Izola, ki je bil odprt leta 2015. Močno je zraslo poznavanje delovanja CUP-a v mestu na Muzčevi ulici, kjer lahko v središču Izole vsakdo odda ali izbere rabljen predmet.

Urejenosti vseh javnih površin, med njimi parkov in travnatih površin, tržnice, pokopališča in pristanišča, so uporabniki prav tako podelili visoke ocene. Pričakovanja občanov Izole smo izpolnili tudi z vzdrževanjem in prevoznostjo cest v zimskem času.

Kljub visoko doseženim standardom storitev, ki jih Komunala Izola izvaja na območju občine Izola, se cene za odvoz odpadkov niso zvišale in so v primerjavi s cenami v Mestni občini Koper v povprečju nižje za 11%.

 

Preglej vse novice