Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov za mesec maj po novih cenah

V mesecu aprilu 2023 je Občinski svet občine Izola potrdil nove cene storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Nove cene prinašajo povprečen dvig cen posamezne storitve za 18 odstotkov.

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za mesec maj, ki ga bodo izolska gospodinjstva prejela v pričetku meseca junija 2023, bo torej pripravljen na osnovi novih cen.

Na položnici so sicer zaračunane storitve treh javnih služb, in sicer: zbiranja odpadkov, ki jih izvaja Komunala Izola ter storitve obdelave in odstranjevanja odpadkov, kar za Občino Izola, na podlagi koncesijske pogodbe, izvaja podjetje SIMBIO d.o.o. iz Celja. Slednje je ravno tako s 1. 5. 2023 uveljavilo višje cene svojih storitev.

Na osnovi vseh treh storitev bo, v primeru štiričlanskega gospodinjstva v stanovanju s 75 m2, skupni mesečni strošek storitve ravnanja z odpadki višji za približno 4,30 €.

Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Sprememba cene zaradi dejanskih višjih stroškov vezanih na samo izvajanje storitev

Komunala Izola je kot izvajalec obveznih občinskih javnih služb dolžna vsako leto pripraviti elaborat cen in tako preveriti vzdržnost slednjih z vidika stroškov. Na osnovi dejanskih podatkov in stroškov (visoka inflacija, občuten dvig cen energentov, materiala, storitev in dvig stroškov dela), je tokratni elaborat pokazal nujo po uskladitvi sedanjih cen pri predmetnih storitvah.

Nove cene so pripravljene v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012).

Zavedamo se, da predstavlja za uporabnika vsako povišanje stroškov dodatno obremenitev, a se žal temu ni možno izogniti. Namen uskladitve cen storitev Komunale Izola je še nadalje zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje storitev v dobrobit občanov oziroma uporabnikov komunalnih storitev ter ob tem ohranjati pozitivno poslovanje podjetja.

Za dodatna pojasnila ali informacije vezane na obračun storitev ravnanja z odpadki, lahko uporabniki pišejo na elektronski naslov odvozi@komunala-izola.si ali pokličejo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek, med 8. in 10. uro ter 10.30 in 12. uro) na telefonske številke službe za ekologijo in ravnanje z odpadki 05/66 34 971 (973 ali 936). Ves čas je uporabnikom na voljo tudi telefonska številka podjetja 05/66 34 950.

Preglej vse novice