Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Nenapovedani pregledi vsebine zabojnikov za odpadke potekajo vsak mesec

Komunala Izola v sodelovanju z Medobčinsko upravo Istre enkrat mesečno izvaja nenapovedane preglede vsebine zabojnikov na posameznih ekoloških otokih. V mesecu marcu je bil pod drobnogledom ekološki otok na stičišču Ceste v Jagodje in Ulice Proletarskih brigad ter otok med Ulico Zvonimira Miloša in Alojza Valenčiča, aprila je bil na vrsti ekološki otok v Ljubljanski ulici, v sredini maja pa sta bila pregledana še ekološki otok pri cerkvi Svetega Mavra in tisti na Trgu padlih za svobodo. Lokacije pregledov so bile izbrane na podlagi preteklih pojavov prepovedanega odlaganja kosovnih odpadkov in večjih količin zelenega reza na ekoloških otokih.

Akcije so pokazale, da se največ nepravilnosti pojavlja predvsem v zabojnikih za mešane komunalne odpadke, kar je bila skupna težava prav vseh pregledanih lokacij. Med nepravilno odloženimi odpadki so v teh zabojnikih izstopale predvsem večje količine plastične in kovinske embalaže, v nekaterih primerih pa tudi papirja in kartona. Na ekološkem otoku v Ljubljanski ulici in tistem pri cerkvi Sv. Mavra  je bilo v zabojnikih za mešane odpadke tudi zaskrbljujoče veliko biološko razgradljivih odpadkov.

V ostalih zabojnikih, torej za ločeno zbiranje posameznih frakcij, ni bilo zaznati večjih posebnosti.

Kot že omenjeno, so bili dotični ekološki otoki v preteklosti že večkrat tarča prepovedanega odlaganja kosovnih odpadkov in večjih količin zelenega reza, ki uporabnikom otežujejo oziroma onemogočajo odlaganje, upravljalcu pa odvoz odpadkov. V izogib tovrstnemu neustreznemu odlaganju naj spomnimo, da imajo uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki možnost dvakrat letno brezplačno naročiti zabojnik za kosovne odpadke, enkrat letno pa za zeleni rez, v primeru manjših količin teh odpadkov pa je možno tudi naročilo odvoza z manjšim tovornim vozilom.

Marčevske in majske akcije pregleda vsebine se je poleg predstavnika Komunale Izola udeležil tudi predstavnik Medobčinske uprave Istra, ki je vodil upravni postopek skladno s svojimi pristojnostmi in pooblastili, neodvisno od Komunale Izola.

Tovrstne akcije so namenjene spodbujanju občanov in uporabnikov k pravilnem ločevanju odpadkov že v gospodinjstvih ter pravilnem odlaganju odpadkov v namenske zabojnike. Le ločeno zbrani odpadki so namreč primerni za nadaljnjo, ponovno uporabo. Kar je najpomembneje, pa se s slednjim zmanjšujejo tudi negativni vplivi na okolje, ki jih ljudje povzročamo z ustvarjanjem odpadkov.

Z namenom osveščanja bo Komunala Izola z mesečnimi pregledi vsebine nadaljevala tudi v prihodnje.

   

Preglej vse novice