Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Pozitiven trend ločevanja odpadkov se nadaljuje tudi v letu 2019

Na snovi izvedene analize zbranih količin odpadkov v letu 2019, z veseljem ugotavljamo, da se trud in vlaganja v aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov obrestujejo, saj se iz leta v leto veča delež ločeno zbranih frakcij.

To pomeni, da je delež mešanih komunalnih odpadkov, ki se jih odpelje v nadaljnjo predelavo vedno manjši, povečujejo pa se količine ločeno zbranih frakcij, katere se lahko ponovno uporabi oziroma predela v koristne surovine.

V obdobju januar – november 2019 smo ločeno zbrali  57% ločenih frakcij, kar je za 1% več kot v istem obdobju lani. Zahvala za to gre vsem uporabnikom, ki vestno ločujejo odpadke in na ta način izkazujejo odgovorno ravnanje do okolja.S tem tudi dokazujejo, da so dobro poučeni o ustreznem ravnanju z odpadki; rezultati namreč kažejo, da smo na področju ločevanja odpadkov vsako leto uspešnejši, saj se odstotek ločenosti že vrsto let zvišuje, in sicer  iz 17,9 % v letu 2010, na  57 % ločenosti v letu 2019.

Kljub temu, pa je na terenu, žal, še vedno zaslediti nepravilnosti pri odlaganja odpadkov. Najpogostejše napake, ki jih uporabniki delajo v zvezi z (ne)ločevanjem odpadkov so sledeče:

  • v zabojnike odlagajo embalažo z vsebino vred (embalažo je namreč potrebno popolnoma izprazniti in jo stisniti),
  • večjo kartonsko embalažo, ki sicer sodi na zbirni center, velika večina odlaga nezloženo v zabojnik za papir in kartonsko embalažo, s tem pa se zabojnik prehitro zapolni, posledično otežuje ali celo onemogoča pravilno odlaganje papirja in kartonske embalaže ostalim uporabnikom,
  • kosovne odpadke odlagajo poleg zabojnikov, namesto da bi le-te dostavili na zbirni center oz. naročili brezplačen odvoz na tel. št. 05/ 66 34 950, s čimer bi se izognili neurejenemu videzu ter pripomogli lažji organizaciji razporejanja odvozov.

Verjamemo, da se nam bodo pri skrbi za urejeno okolje pridružili tudi tisti posamezniki, ki zaenkrat še niso vključeni v organiziran sistem ločenega zbiranja odpadkov. Zavedamo se, da je spreminjanje zakoreninjenih navad posameznikov izredno zahtevno, zato bomo vztrajno nadaljevali z rednim ozaveščanjem uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadki, s pomočjo brošur, letnimi akcijami ločenega zbiranja odpadkov, obvestili na spletni strani ter hrbtni strani mesečnih položnic itd.

Predvsem bi pohvalili tiste občane oz. uporabnike, ki se poslužujejo letnih akcij zbiranja odpadkov in upoštevajo naše napotke na področju pravilnega ravnanja z odpadki. S slednjim ne prispevamo le k čistemu in urejenemu bivalnemu okolju, temveč hkrati omogočamo recikliranje oz. ponovno uporabo odpadkov, kar je izrednega pomena.

Preglej vse novice