Prebudimo pomlad v znamenju pravilnega ravnanja z zelenim rezom

Zaradi ugodnih vremenskih razmer, se je letos urejanje na vrtovih že pričelo, ob tem pa se pojavljajo tudi večje količine obrezanih vej, grmičevja, živih mej in trave oziroma t.i. zelenega reza. V kolikor tovrstnih odpadkov ne kompostirate na lastnem kompostniku, je torej pomembno ustrezno nadaljnje ravnanje.

Večjih količin odpadnega zelenega reza ne odlagamo ob cestah, na ekološke otoke, ter tudi ne v in ob zabojnike za biološke odpadke. Nepravilno odlaganje odpadkov povzroča nejevoljo ostalih uporabnikov in kvari izgled okolja v katerem živimo.

Za pravilno oddajo zelenega reza ponujamo brezplačne storitve, in sicer:

  • brezplačno dostavo (in odvoz) 5 m3 zabojnika za zeleni rez,
  • brezplačen odvoz manjših količin zelenega reza (do 3 m3) z manjšim vozilom,
  • možnost brezplačnega prevzema ob lastni dostavi na zbirni center.

Za nalaganje odpadkov mora poskrbeti naročnik sam.

Priporočilo:

V spomladanskem in jesenskem obdobju je čakalna vrsta za naročilo brezplačnega zabojnika nekoliko daljša, zato uporabnikom priporočamo, da zabojnik naročijo teden dni pred želenim terminom postavitve.

Za naročila in vse dodatne informacije smo na razpolago v času uradnih ur in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 12.00 uro, na telefonski številki  05/ 66 34 950. Lahko pa nam pišete tudi po e-pošti: odvozi@komunala-izola.si.

Z ločenim zbiranjem zelenega reza ohranjamo naravno ravnotežje in tako našega okolja ne obremenjujemo po nepotrebnem in ne kazimo njegovega izgleda.

Preglej vse novice