Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Redna deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja na območju občine Izola

V ponedeljek in torek – 27. in 28. februarja 2023, bo Komunala Izola d.o.o., v sodelovanju z zunanjim pooblaščenim izvajalcem – Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Enota Koper – izvajala redno deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Izola. Deratizacija se bo izvajala z obešanjem parafinskih vab v notranjosti kanalizacijskih  jaškov.

Z deratizacijo učinkovito vplivamo na zmanjšanje populacije glodalcev, ki se zadržujejo v kanalizacijskem omrežju in sicer tam kjer imajo na razpolago zadostno količino hrane. Zato je izredno pomembno, da ostankov živil ne puščamo v okolju in v okolici objektov ter jih ne mečemo v straniščno školjko oziroma izplakujemo v kanalizacijske odtoke, temveč jih dosledno odlagamo v za to namenjene zabojnike.

Poleg tega, da povzročajo glodalci materialno škodo, so lahko tudi potencialni prenašalci nalezljivih bolezni, zato so ukrepi za zmanjševanje njihovega števila pomembni.

Deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja se običajno opravlja dvakrat letno, in sicer v pomladanskem ter jesenskem času.

Priporočljivo je, da tudi občani sami poskrbijo za deratizacijo kanalizacijskega voda v svojih stanovanjskih objektih in okolici le-teh ter redno preverjajo oziroma odstranjujejo morebitne ostanke živil z zunanjih površin.

Za naročilo storitev deratizacije se je potrebno obrniti neposredno na enega od pooblaščenih izvajalcev.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo deratizacije, bo izvedba premeščena na nov termin.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi z deratizacijo lahko občani pokličejo na Komunalo Izola, in sicer na telefonski številki 05/66 34 950 ali 05/66 34 935.

Preglej vse novice