Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Nadgradnja signalizacije javnih plačljivih parkirišč s sistemom za elektronsko usmerjanje do prostih parkirnih mest

Komunala Izola je kot upravljavec javnih plačljivih parkirišč in posameznih območij kratkotrajnega parkiranja skupaj z Občino Izola pristopila k projektu elektronskega usmerjanja do prostih parkirišč oz. parkirnih mest, s ciljem izboljšati prometni pretok, varnost in učinkovitost sistema spremljanja motornega prometa.

Namen projekta je omogočiti voznikom enostavno in hitro informacijo o prostih parkirnih mestih ter jih usmeriti do najbližjega razpoložljivega parkirišča. S tem se posledično poveča prometna pretočnost in hkrati zmanjša nepotrebna prometna obremenitev na cestah v smeri najbolj izpostavljenih in navadno najbolj zasedenih parkirišč v mestnem središču. Zaradi prometne razbremenitve posameznih lokacij se nenazadnje zmanjšajo tudi negativni vplivi na okolje.

Sistem vključuje namestitev senzorjev za štetje vozil ob vstopu na posamezno parkirišče ter usmerjevalne table, na katerih bosta nakazana smer parkirišč ter število prostih parkirnih mest. Table bodo nameščene na prometno izpostavljenih lokacijah in občinskih cestah. Trenutno so nameščene na treh lokacijah, in sicer iz smeri Portoroža, na križišču Prešernove in Južne ceste, iz smeri Kopra, na Industrijski cesti, pred križiščem s Prešernovo cesto ter na Cankarjevem drevoredu v središču Izole. Voznik bo tako lahko že pred vstopom v mesto usmerjen proti parkirišču s prostimi parkirnimi kapacitetami. Table s prikazom prostih parkirnih mest bodo postavljene tudi pred uvozom na posamezno parkirišče. Trenutno sta tako opremljeni parkirišči Veliki trg in Ladjedelnica.

Nadgradnja parkirnega sistema bo pridobitev tudi za občane, ne le za dnevne obiskovalce. Z nekoliko večjimi težavami se namreč srečujejo prebivalci mestnega jedra, kjer je pomanjkanje parkirnih mest najobčutnejše. Pogosti so prizori, ko obiskovalci parkirajo vozila v mestnih ulicah, kjer je parkiranje sicer dovoljeno z dovolilnicami. V veliki meri je vzrok za to ravno v pomanjkanju informacij o lokacijah parkirišč in prostih parkirnih mestih. Informacijske table oz. zasloni, na katerih se bosta preko elektronskega sistema prikazovala smer do parkirišč in število prostih parkirnih mest, bodo zagotovo prispevale k izboljšanju prometne pretočnosti kot tudi zmanjšanju nezadovoljstva zaradi parkirnih zagat.

Glede na izpostavljenost lokacije so bila s sistemom za štetje vozil in prikazovalnimi tablami najprej nadgrajena parkirišče Veliki trg v mestnem središču in parkirišče Ladjedelnica ob vstopu v Izolo, sledila pa bodo še ostala javna plačljiva parkirišča.

Parkirišča, opremljena s sodobnimi parkirnimi sistemi, so v današnjem času praktično nuja. Prispevajo k boljši prometni varnosti, predvsem v prometno bolj obremenjenih mestih in turističnih krajih, kjer je sicer izrazito povečan promet zaznati predvsem v času turistične sezone.

Preglej vse novice