Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Šestošolci OŠ Livade na ogledu Zbirnega centra Izola

Šestošolci OŠ Livade so si včerajšnji dan popestrili z ogledom Zbirnega centra Izola, kjer so pobliže spoznali ureditev zbirnega centra in potek delovnih aktivnosti ter pridobili informacije o pravilnem ravnanju z odpadki.

Izobraževalni ogled je potekal v dveh delih. V prvem –  teoretičnem delu, so bili seznanjeni z dejavnostmi in aktivnostmi, ki jih Komunala Izola izvaja na področju pravilnega ravnanja z odpadki, drugi del pa je vključeval voden ogled zbirnega centra. V sklopu slednjega so si ogledali objekte zbirnega centra in komunalna delovna vozila, ki so potrebna za izvajanje dnevnih aktivnosti na zbirnem centru. Predstavljen je bil potek sprejema odpadkov, od kontrole prejetih odpadkov do avtomatskega tehtanja vozil oz. odpadkov na vstopno-izstopni rampi, sledil je ogled prostorov, zabojnikov in posod, v katere lahko uporabniki komunalnih storitev občine Izola brezplačno odložijo preko 20 različnih vrst komunalnih odpadkov ter ogled skladiščnih kapacitet (t.i. boksov), kjer se začasno skladiščijo ločeno zbrane frakcije prevzete iz ekoloških otokov, pri lokalnih podjetjih, gostinskih in hotelskih obratih itd. Ob tem so lahko spremljali tudi postopek praznjenja 5 m3 zabojnikov s samonakladalcem.

Z vodenimi ogledi želimo osnovnošolcem pobliže prikazati samo delovanje zbirnega centra in namen oziroma pomen zbirnega centra kot nepogrešljivega objekta za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov.

Ogled zbirnega centra je bil za otroke izredno zanimiv, saj so ves čas aktivno sodelovali in zastavljali različna vprašanja, na podlagi katerih lahko ugotovimo, da jim je mar za naravo in ohranjanje čistega okolja, pri čemer tudi sami aktivno sodelujejo.

Preglej vse novice