Kje parkirati v Izoli?

S 1. julijem 2021 je stopil v veljavo nov Cenik in režim parkiranja na plačljivih parkiriščih v občini Izola. Vpeljan je bil s ciljem zagotoviti čim večjo pretočnost parkirišč in tako olajšati možnost parkiranja predvsem stanovalcem starega mestnega jedra, saj so parkirišča na tem območju izredno obremenjena.

Novosti, ki jih prinašajo spremembe parkirnega režima, so: uvedba parkirnih con s poenotenim parkirnim režimom in cenikom glede na zimsko-letno obdobje, plačilo vsake začetne ure, spremembe glede možnosti parkiranja z abonmajem in uvedba novega parkirnega abonmaja za uporabnike, ki prihajajo v Izolo na delo ter vzpostavitev dodatnih treh plačljivih javnih parkirišč – pri nekdanjem podjetju Mehano, pri gostišču Jasna ter pod podvozom na Rudi.

Plačljiva parkirišča v Izoli so odslej razdeljena na tri cone.
Cona 1 zajema območje starega mestnega jedra, in sicer parkirišča Veliki trg, Za pošto ter Lonka, na katerih se cene abonmajev za prebivalce starega mestnega jedra ne spreminjajo, poviša pa se cena za ostale uporabnike. Na parkirišču Lonka se parkirni režim bistveno ne spreminja, ukinja se le možnost 24-urnega parkiranja. Imetniki abonmajev lahko parkirišče koristijo enako kot doslej. Na parkirišču Veliki trg odslej prva ura parkiranja stane 2 evra v zimskem času in 2,5 evra v poletnem obdobju. Na parkirišču Za pošto se ravno tako ukinja dnevno (24-urno) parkiranje. Cena za prvo uro parkiranja ostaja 0,5 evra, za vsako nadaljnjo uro pa je potrebno odšteti 2 evra.

Cona 2 obsega območje izven starega mestnega jedra, in sicer parkirišča Ladjedelnica, Argo, Tomažičeva, pod Belvederjem, Zdravstveni dom in parkirišče pri Rudi. Na parkirišču pri Rudi je mogoče tudi parkiranje avtodomov. Na vseh parkiriščih cone 2 se poenoti in spremeni režim parkiranja tako, da je po novem plačljiva vsaka začetna ura. Z nakupom abonmaja parkirišča v coni 2 po novem lahko koristijo tudi uporabniki, ki prihajajo v Izolo na delo.

V cono 3 sodijo vsa parkirišča z omejenim časom parkiranja oziroma parkirišča, kjer je daljše parkiranje dovoljeno le z abonmajem. Med parkirišča s časovno omejenim parkiranjem spadajo: Tomažičeva (vzdolž Tomažičeve ulice), Stadion, ob Pittonijevi ulici, pri gostilni Sonja, Arrigoni, pri plinarni, pri pokopališču, TPC Livade, pri gostilni Jasna. Na parkirišču pod osnovno šolo Vojke Šmuc in na novo vzpostavljenem parkirišču pri Mehanu je parkiranje predvideno le za imetnike abonmaja. Pri gostilni Jasna je možno parkiranje z abonmajem in brezplačno parkiranje do 2 uri, med 8. in 18. uro, z obvezno označitvijo ure prihoda.

Nakup mesečnega oz. letnega abonmaja je možen na blagajni parkirišča Lonka, na Neimenovani ulici b.š., ob parkirišču Lonka, ki je odprta ob ponedeljkih, sredah in petkih, od 9.00 do 11.00 ure in od 16.00 do 18.00 ure.

Vsem uporabnikom plačljivih parkirišč so od 1. 7. 2021, na sami lokaciji parkirišč, dostopni novi letaki »Kje parkirati v Izoli?«. Letak je, poleg cenika, dostopen tudi na spletni strani Komunale Izola.

Komunala Izola si kot upravljavec javnih plačljivih parkirišč prizadeva iskati rešitve in nadgrajevati oz. prilagajati parkirni režim glede na razmere oz. povpraševanje po parkirnih površinah, želje in potrebe občanov, ob tem pa upoštevati zmožnosti ter zakonske zahteve na področju urejanja parkirišč.

V kratkem si na področju upravljanja s parkirišči nadejamo še dodatno nadgradnjo, in sicer postavitev t. i. usmerjevalnih tabel, ki bodo voznike usmerjale na parkirišča s prostimi parkirnimi mesti.

Letak “Kje parkirati v Izoli?”

 

Preglej vse novice