Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Pravilno ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom iz gospodinjstva

Kljub vedno boljšim rezultatom zbiranja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev se še vedno srečujemo z nepravilno odloženimi biološkimi odpadki, ki so odloženi skupaj z embalažo, običajno v nerazgradljivih plastičnih vrečkah. Takšno nepravilno ravnanje povzroča dodatne stroške sortiranja, zato uporabnike naprošamo, da biološke odpadke dosledno ločujejo.

Biorazgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad je prepovedano mešati z drugimi komunalnimi odpadki. Oddate jih lahko na dva načina.

Ustrezno ločene odpadke odložite:

  • v vodotesne zabojnike rjave barve ali
  • na hišni kompostnik

V kolikor  imate možnost hišnega kompostiranja, se zanj vsekakor odločite, saj se v tem primeru storitve ravnanja z biološkimi odpadki ne zaračunava.

Obenem se s kompostiranjem zagotovi kroženje organskih snovi, s katerim pridobimo ekološko gnojilo oziroma kompost, ki ga vrnemo nazaj v zemljo. V primeru hišnega kompostiranja je potrebno zadostiti minimalnim zahtevam, ki jih predpisuje uredba o ravnanju z biološkimi odpadki.

Gospodinjstva, ki biološke odpadke kompostirajo, to prijavijo z izpolnitvijo obrazca, ki vsebuje tudi navodila oziroma minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje. Obrazec dobite na spletni strani Komunale Izola (www.komunala-izola.si/obrazci) ali osebno na upravi Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o.

 PRAVILNO RAVNANJE Z ZELENIM REZOM

Z  urejanjem vrtov se pojavlja tudi zeleni rez. Če tovrstnih odpadkov ne odlagate na lastnem kompostniku, lahko izberete eno izmed naših brezplačnih storitev:

  • brezplačno dostavo (in odvoz) 5 m3 zabojnika za zeleni rez,
  • brezplačen odvoz manjših količin zelenega reza (do 3 m3) z manjšim vozilom,
  • brezplačen prevzem ob lastni dostavi na zbirni center.

Za nakladanje mora poskrbeti naročnik sam.

KAKO NAROČITI BREZPLAČEN ODVOZ ZELENEGA REZA

Brezplačen odvoz zelenega reza lahko naročite na tel. št. 05/66 34 950 ali v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 10.00 uro ter 10.30 in 12.00 uro) na tel. št. 05/ 66 34 936. Lahko pišete tudi po e-pošti na: odvozi@komunala-izola.si ali zbirnicenter@komunala-izola.si.

** V skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom uporabnike iz gospodinjstev obveščamo, da imamo v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe uveden sistem ločenega zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada na izvoru. Ta se izvaja že od leta 2005 in je obvezen za vsa gospodinjstva.

Vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki, zbrani v okviru obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, se skladiščijo na zbirnem centru vse do predaje družbi za ravnanje in predelavo tovrstnih odpadkov.

Preglej vse novice