Spremembe parkirnega režima prinašajo stanovalcem starega mestnega jedra več možnosti za parkiranje

V občini Izola se konec junija uvaja nekaj sprememb na področju javnih parkirišč, ki so primarno namenjene olajšati možnost parkiranja stanovalcem izolskega starega mestnega jedra. Glavno vodilo je zagotoviti večjo pretočnost parkirišč, poenotiti parkirni režim in odpraviti pomanjkljivosti cenika. Končni cilj je, da se v največji meri ohrani sedanje cenovne ugodnosti za občane Izole. Glavne novosti, ki jih prinašajo spremembe parkirnega režima, so združevanje parkirišč v cone, uvedba poletnega oz. zimskega parkirnega režima ter vzpostavitev dodatnih treh plačljivih javnih parkirišč.

Spremembe parkirnega režima so v prvi vrsti usmerjene v zagotavljanje večje prometne pretočnosti na parkiriščih, torej hitrejšemu sproščanju parkirnih mest, da bi s tem omogočili možnost parkiranja v bližini doma za stanovalce mestnega jedra. V ta namen se uvaja parkirne cone s poenotenim parkirnim režimom, ki na določenih parkiriščih ukinja možnost celodnevnega parkiranja, uvaja plačilo vsake začetne ure in možnost parkiranja z abonmajem ter usklajuje višino parkirnine glede na zimsko-letno obdobje. Zimski parkirni režim bo veljal od oktobra do vključno aprila, sezonski oz. poletni pa od meseca maja do vključno septembra. V sklop plačljivih javnih parkirišč so na novo dodana tri – pri nekdanjem podjetju Mehano, pri gostišču Jasna ter pod podvozom na Rudi.

Plačljiva parkirišča v Izoli bodo odslej razdeljena na tri cone.

Cona 1 bo zajemala parkirišča na območju starega mestnega jedra, cona 2 parkirišča na širšem območju mesta z obveznim plačilom, v cono 3 pa bodo vključena parkirišča, ki ponujajo možnost časovno omejenega parkiranja. Parkirni režim na parkiriščih v posamezni coni bo odslej poenoten. Novost je tudi uvedba poletnega oz. zimskega parkirnega režima/cenika  za coni 1 in 2. Abonmaji se bodo izdajali za posamezno cono, kljub temu pa se bo lahko z abonmaji za cono 1 parkiralo na parkiriščih cone 2 in 3, z abonmaji za cono 2 pa na območju cone 3.

Cona 1 zajema območje starega mestnega jedra, in sicer parkirišča Veliki trg, Za pošto ter Lonka. Plačilni režim bi po novem na vseh omenjenih parkiriščih potekal v dveh obdobjih, zimskem ter poletnem. Cena abonmajev se za prebivalce starega mestnega jedra ne spreminja, in znaša 15 evrov  v zimskem obdobju  oz. 20 evrov v sezoni, poviša pa se cena abonmajev za ostale uporabnike, ki bo v zimskem obdobju znašala 40 evrov, v sezoni pa 60 evrov.

Na parkirišču Lonka se parkirni režim bistveno ne spreminja, ukinja se le možnost 24-urnega parkiranja. Imetniki abonmajev bodo parkirišče lahko koristili enako kot doslej.

Na parkirišču Veliki trg je bila do sedaj možnost parkiranja do 30 minut za ceno 1 evra, z uvedbo novega parkirnega režima bo vsaka začetna ura parkiranja stala 2 evra v zimskem času in 2,5 evra v poletnem obdobju.

Na parkirišču Za pošto se ravno tako ukinja dnevno (24-urno) parkiranje. Cena za prvo uro parkiranja ostaja 0,5 evra, za vsako nadaljnjo uro pa bo odslej potrebno odšteti 2 evra. Spremembe bodo prispevale k večji prometni pretočnosti in tako olajšale možnost parkiranja za stanovalce starega mestnega jedra ter vse, ki bodo namenjeni na pošto, banko in po drugih opravkih v mestu.

Z ukrepi v coni 1 želimo uporabnike parkirišč in obiskovalce Izole, ki želijo parkirati daljše časovno obdobje, preusmeriti na obrobna parkirišča, v cono 2 in cono 3. Parkirišča v coni 1 bi razbremenili in omogočili prebivalcem starega mestnega jedra parkiranje bližje njihovim domovom.

Cona 2 obsega območje izven starega mestnega jedra, in sicer parkirišča: Ladjedelnica, Argo, Tomažičeva, pod Belvederjem, Zdravstveni dom in parkirišče pri Rudi. Na parkirišču pri Rudi bo mogoče tudi parkiranje avtodomov. Na vseh parkiriščih cone 2 se poenoti in spremeni režim parkiranja tako, da je po novem plačljiva vsaka začetna ura. Z nakupom abonmaja bodo parkirišča v coni 2 po novem lahko koristili tudi uporabniki, ki prihajajo v Izolo na delo.

V cono 3 bodo sodila vsa parkirišča z omejenim časom parkiranja oziroma parkirišča, kjer je daljše parkiranje dovoljeno le z abonmajem. Med parkirišča s časovno omejenim parkiranjem spadajo: Tomažičeva (vzdolž Tomažičeve ulice), Stadion, ob Pittonijevi ulici, pri gostilni Sonja,  Arrigoni, pri plinarni, pri pokopališču, TPC Livade, pri gostilni Jasna. Na parkirišču pod osnovno šolo Vojke Šmuc in na novo vzpostavljenem parkirišču pri Mehanu je parkiranje predvideno le za imetnike abonmaja. Poleg parkirišča pri Mehanu bo v cono 3 vključeno še parkirišče pri gostilni Jasna, kjer bo možno parkiranje z abonmajem in brezplačno parkiranje do 2 uri, med 8. in 18. uro, z obvezno označitvijo ure prihoda.

Pri vzpostavljanju sprememb parkirnega režima smo sledili načelu, da je potrebno zagotoviti čim večjo pretočnost parkirišč in s tem omogočiti parkiranje čim večjemu številu uporabnikov. Pri tem smo prednostno obravnavali potrebe stanovalcev starega mestnega jedra, saj so parkirišča na tem območju izredno obremenjena. Glede na kapacitete obstoječih parkirišč in vse večje povpraševanje obiskovalcev po parkirnih mestih, bo prilagoditev parkirnega režima zagotovo dobrodošla.

Komunala Izola si kot upravljavec javnih plačljivih parkirišč prizadeva iskati rešitve ter nadgrajevati in prilagajati parkirni režim glede na razmere oz. povpraševanje po parkirnih površinah ter želje in potrebe občanov, ob tem pa upoštevati zmožnosti ter zakonske zahteve na področju urejanja parkirišč. Spremembe parkirnega režima bodo vpeljane predvidoma konec junija.

V krajšem času si nadejamo tudi nadgradnjo sprememb na področju upravljanja s parkirišči, in sicer s postavitvijo t. i. usmerjevalnih tabel, ki bodo voznike usmerjale na parkirišča s prostimi parkirnimi mesti. Priprava dokumentacije za njihovo postavitev že poteka.

Preglej vse novice