Poostren pregled stanja odpadkov v Ulici Prekomorskih brigad

Komunala Izola je v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom pričela z nenapovedanimi pregledi vsebine zabojnikov za odpadke tudi v tem letu. Namen poostrenega nadzora je ugotoviti stanje na področju pravilnega ravnanja z odpadki.

Prvi letošnji pregled zabojnikov je bil v preteklem tednu opravljen v Ulici Prekomorskih brigad. Pod drobnogled smo vzeli vsebino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pri tem žal ugotovili nepravilnosti. Posamezniki namreč med mešane odpadke še vedno odlagajo  plastično, kovinsko, kartonsko embalažo in biološke odpadke, navkljub temu, da so v neposredni bližini postavljeni tudi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.

Pri pregledu so bile ugotovljene tudi sledi kršiteljev, ki jih v skladu s pooblastili obravnava Medobčinski inšpektorat.

Med uporabniki pogosto velja prepričanje, da je ločevanje odpadkov nepotrebno in da je to naloga komunalnega podjetja, vendar temu ni ravno tako. Komunala Izola zbrane odpadke le prevzame, nato pa posamične frakcije preda pooblaščenim prevzemnikom. Največje breme pa predstavljajo mešani komunalni odpadki. V kolikor uporabniki pravilno in vestno ločujejo odpadke, prispevajo k višjemu obsegu ponovne uporabe odpadkov in s tem k manjšemu obremenjevanju okolja zaradi odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov.

Skrb za stalno informiranje, osveščanje in spodbujanje uporabnikov k pravilnemu ravnanju z odpadki, je naša prednostna naloga. Stanje, ko se v zabojnikih pojavljajo odpadki, ki vanj ne sodijo ali so nepravilno odloženi, je zato tudi za nas, izvajalce javne službe, nesprejemljivo in zaskrbljujoče. Na konkretne ugotovitve nepravilnega odlaganja odpadkov namreč ne moremo vplivati drugače kot z opozarjanjem in osveščanjem uporabnikov komunalnih storitev.

Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, se zabojniki prehitro napolnijo in je zato ostalim uporabnikom onemogočeno pravilno odlaganje, poleg tega pa se tudi po nepotrebnem prekomerno umažejo in posledično povzročajo neprijetne vonjave. Vse navedeno pa prinaša le nejevoljo in nezadovoljstvo vestnih uporabnikov.

Uporabniki moramo postati odgovorni do svojih dejanj, tudi na področju ravnanja z odpadki. Zagotovo je danes splošna osveščenost o pravilnem ravnanju z odpadki na visoki ravni, potrebno je le nekoliko več zavedanja, da živimo v skupnosti in da s svojimi dejanji vplivamo na ostale uporabnike komunalnih storitev ter nenazadnje na samo okolje v katerem živimo. Razpoložljiva infrastruktura nam omogoča pravilno odlaganje odpadkov torej, da se posamezne frakcije odpadkov odlaga v namenske zabojnike, s tem pa bistveno prispevamo k možnostim, da se odpadki ponovno uporabijo kot sekundarne surovine in obenem po nepotrebnem ne obremenjujejo okolja.

V primeru odpadkov, ki ne sodijo v namenske zabojnike na ekološkem otoku, uporabnike naprošamo, da nas kontaktirajo za dogovor o najprimernejšem načinu prevzema le-teh. Sicer pa so navodila (brošura) pravilnega ločevanja odpadkov dosegljiva na spletni strani Komunale Izola https://www.komunala-izola.si/dejavnosti/zbiranje-in-odvoz-odpadkov.

Uporabniki komunalnih storitev v Izoli, ste že večkrat dokazali, da ste zgled na področju pravilnega ravnanja z odpadki in prepričani smo, da želite to ohraniti tudi v prihodnje. S skupnim sodelovanjem nam bo to zagotovo uspelo.

 

Preglej vse novice