^Na vrh

5. junija se obeležuje svetovni dan okolja z namenom vzbuditi večje zanimanje za okolje in sprožiti pri ljudeh zavest, da so ključni akterji pri oblikovanju prihodnosti. Komunala Izola bo ob tej priložnosti opremila zabojnike za mešane odpadke in koše za pasje iztrebke s pozitivnimi okoljskimi sporočili. Ta sporočila so plod obširnega projekta, ki ima kot cilj povečanje okoljske angažiranosti mladih in posledično celotne lokalne skupnosti.

Ob letošnjem dnevu Zemlje je javno podjetje Komunala Izola sklenilo sodelovanje z mladim rapperjem Drillom. S pomočjo Cupermana – vzornika ločevanja in ponovne uporabe – sta izvedla ekološko obarvane glasbene delavnice na vseh izolskih osnovnih šolah, kjer so sodelovali učenci tretje triade. Skupaj so ustvarili udarno rap skladbo z okoljskim sporočilom. Skladba nosi naslov Svet je tvoj in se dotika treh pomembnih področij: ločevanja odpadkov in skrbi za okolje, ponovne uporabe in CUP (Centra uporabnih predmetov) ter ustreznega ravnanja s pasjimi iztrebki.

S sporočili, ki so vpeti v verze skladbe, bomo opremili zabojnike za mešane odpadke ter koše za pasje iztrebke, učenci OŠ Vojke Šmuc pa so ob tej priložnosti izdelali tudi nove opozorilne table za pasje iztrebke, ki bodo nameščene na izolskih zelenicah.

Sodelovanje s priznanim izolskim glasbenikom Drillom je pri učencih izolskih osnovnih šol vzbudilo izredno motivacijo in spodbudilo ustvarjalnost na dosedaj mnogim še neraziskanem področju rap glasbe. Rezultat sinergije med glasbo in okoljem bo podjetje predstavilo javnosti v naslednjem tednu, čistoča našega okolja in podatki o ločeno zbranih frakcijah pa bodo ovrednotili dolgoročno učinkovitost strategije.

 

  

Letošnjo spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki je potekala med 16. in 19. majem 2018, smo zaključili z zbranimi 1.283 kilogrami nevarnih odpadkov.

V tokratni akciji je bila, v primerjavi s preteklimi leti, zbrana nekoliko manjša količina nevarnih odpadkov, kar pa pripisujemo predvsem vedno boljši ozaveščenosti uporabnikov. Za nevarne odpadke namreč poskrbijo sproti skozi celo leto, tako, da jih sami pripeljejo na lokacijo zbirnega centra. Od zadnje izvedene akcije v oktobru 2017, pa do danes, so uporabniki na zbirni center pripeljali 16.780 kg nevarnih odpadkov, kar je za 10.380 kg več kot v enakem obdobju lani.

Tudi v letošnjem letu so bili najbolj pogosti oddani odpadki odpadne barve in odpadna jedilna olja. Največji odziv pa smo zabeležili na lokaciji ulice Oktobrske revolucije, v Medoših, v Drevoredu 1. Maja, na Velikem trgu, na parkirišču pri ladjedelnici ter v Veluščkovi ulici.  

 

Zahvaljujemo se vsem, ki so se akcije udeležili in na ta način pripomogli, da življenjskega prostora ne obremenjujemo po nepotrebnem. To dokazuje, da so uporabniki vse bolj ozaveščeni in se zavedajo pomena ločenega zbiranja odpadkov.

Verjamemo, da je v slogi moč in prav ločevanje odpadkov vsakega posameznika pripomore h kakovostnejšemu življenju, ki je mogoče le v zdravem in čistem okolju. Zato ločujmo odpadke in ohranimo našo občino čisto danes za boljši jutri.

V kolikor iščete primeren poslovni prostor za vašo dejavnost, ne spreglejte priložnosti za najem poslovnih prostorov v središču Izole, ki omogočajo izvajanje različnih storitvenih dejavnosti - gostinske, pisarniške, skladiščne, itd. Prostori so takoj razpoložljivi, oddajajo pa se v najem za obdobje 1 leta (od sklenitve pogodbe), z možnostjo podaljšanja do 5 let. Na razpolago je le še 8 poslovnih prostorov.

Komunala Izola, ki je v preteklem letu prevzela upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov v lastni Občine Izola, upravlja z 250 poslovnimi prostori. Pri obravnavi naših obstoječih in bodočih najemnikov dajemo velik poudarek osebnemu pristopu, s čimer želimo omogočiti učinkovito in dostopnejšo oddajo nepremičnin ter zagotoviti višjo stopnjo zadovoljstva najemnikov z našimi storitvami.

Prednosti, ki jih nudimo našim obstoječim in bodočim najemnikom so:

-       ažurna informiranost o razpoložljivih poslovnih prostorih (označba poslovnih prostorov s plakati, obvestila na spletnih straneh, v tiskanih in radijskih medijih, ažurne objave razpisov in vseh informacij v zvezi z nepremičninami),

-       hitro in učinkovito komuniciranje, ki ga omogoča namenska spletna aplikacija za oddajo naročil in najavo potrebnih popravil oz. ureditve prostora,

-       prisotnost na terenu,

-       možnost izvedbe vseh gradbenih posegov v prostoru neposredno s strani najemodajalca.

Prijave za najem razpoložljivih prostorov, zbiramo do vključno 4. 6. 2018. Vse informacije oz. razpisna dokumentacija v zvezi s predmetnimi prostori je dostopna na naši spletni strani (AKTIVNOSTI / Razpisi in objave). Strankam smo na razpolago v času uradnih ur osebno ali  preko telefona, na tel. št. 05/66 34 950. Po dogovoru je možen tudi ogled željenih prostorov.

 

Vabimo vas, da svojo priložnost na poslovnem področju poiščete v sodelovanju z nami.

 

Med 21. in 25. majem 2018 se bo na območju občine Izola izvajala dezinsekcija javnega kanalizacijskega omrežja. Po naročilu Komunale Izola bo dezinsekcijo izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) , Enota Koper.

Dezinsekcija je učinkovit način odpravljanja težav s škodljivimi insekti, najpogosteje ščurki, ki se zadržujejo tudi v kanalizacijskih vodih. Dezinsekcija se bo izvajala z obrizgavanjem jaškov in toplim zamegljevanjem jaškov in cevi javne kanalizacije.

Da bi dosegli čim večji učinek dezinsekcije, priporočamo vsem občanom, da poskrbijo tudi za dezinsekcijo internih kanalizacijskih omrežij in priključkov iz stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v zasebni lasti kot tudi večstanovanjskih objektov.Storitev naročite neposredno pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, na telefon 041/623 299  ali pri katerem od ostalih pooblaščenih izvajalcev dezinsekcije.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo dezinsekcije, bo termin izvedbe spremenjen, o čemer vas bomo naknadno obvestili.

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na telefon 05/66 34 950 ali 05/66 34 935.

 

 

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

Katja Pevc

TZI - Izolana

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETTO

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.