^Na vrh

RSS

S 1. junijem 2019 je v Izoli pričel veljati nov režim parkiranja za avtobuse. Dosedanje parkirišče za avtobuse na parkirišču Tomažičeva se z dnem 1. 6. 2019 ukinja, avtobusi pa bodo lahko odslej parkirali na novo urejenem delu parkirišča ob nekdanji tovarni Argo.

V Izoli je bilo doslej urejeno plačljivo parkirišče za avtobuse na delu parkirišča Tomažičeva. Zaradi preobremenjenosti parkirišča z osebnimi vozili, avtodomi in avtobusi, smo v iskanju rešitve za razbremenitev lokacije, našli več kot primerno nadomestno lokacijo za umestitev parkirišča za avtobuse ob nekdanji tovarni Argo.

Na dosedanji lokaciji parkirišča Tomažičeva bo dovoljen le krajši (do največ 15 minut) postanek avtobusov za izstop oz. vstop potnikov.

Dostop do novo urejenega dela plačljivega parkirišča Argo, je za avtobuse možen po novo urejenem in s prometno signalizacijo urejenem dovozu iz Dantejeve ulice. Nova lokacija parkirišča za avtobuse je ravno tako odlična izhodiščna točka za vse, ki so namenjeni v staro mestno jedro, na območje Simonovega zaliva ali pa v okoliška območja Izole.

Parkirišče za avtobuse je mogoče koristiti po izredno ugodni ceni, in sicer v višini 10,00 EUR za 24 urno parkiranje.

Prepričani smo, da bodo uporabniki naših storitev parkiranja z avtobusi kot tudi obiskovalci, z zadovoljstvom sprejeli novo urejeno lokacijo parkirišča.

 

 

 

 

 

 

Letošnjo spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev smo zaključili z zbranimi 1.863 kilogrami nevarnih odpadkov.

V času trajanja akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki je potekala med 21. in 25. majem 2019, je 262 uporabnikov na varno pripeljalo kar1.863 kilogramov nevarnih odpadkov, kar je za 580 kg več kot v spomladanski akciji lani.

V primerjavi s preteklimi leti, je bila zbrana večja količinanevarnih odpadkov, predvsem nevarnih tekočin, saj so jih zbrali kar 1.433 litrov. To pripisujemo predvsem vedno boljši ozaveščenosti uporabnikov, saj za nevarne odpadke poskrbijo tako, da se vključijo v organizirane akcije zbiranja neravnih odpadkov ali jih dostavijo sami na Zbirni center. Uporabniki so od zadnje jesenske akcije oktobra lani pa do letošnje spomladanske akcije na Zbirni center dostavili kar 3.500 kg nevarnih odpadkov.

V letošnjem letu je bilo največ oddanih odpadnih barv, odpadnih jedilnih in motornih olj.  Največji odziv smo zabeležili na lokaciji Morove ulice, Oktobrske revolucije, na Šaredu, v Medoših, v Veluščkovi ulici in na Velikem trgu.

Drobne nevarne odpadke kot so manjše baterije, stara zdravila kartuše ali tonerje lahko uporabniki dostavijo tudi na lokacijo Komunale Izola ali na lokacijo CUP-a v mestu, ki je na Muzčevi ulici 7.

Odpadna jedilna olja lahko povzročitelji oddajo (odlijejo) v posebne posode, ki so nameščeni na več lokacijah občine Izola, in sicer na križišču Ulic Oktobrske revolucije – Leninova, v  Livadah v Ulici Zvonimira Miloša, v Ulici IX. korpusa (ob cesti za šolo Livade), v Jagodju ob otroškem igrišču, na ulici Proletarskih brigad, na Šaredu ob avtobusni postaji ter v Kortah pri zadružnem domu. 

V občini Izola lahko uporabniki nevarne odpadke iz gospodinjstva, skozi celo leto brezplačno dostavljajo nalokacijo Zbirnega centra, in sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 uro ali v soboto med 9.00 in 12.00 uro.

Zahvaljujemo se vsem, ki so se akcije udeležili in s tem izkazali odgovornost do zagotavljanja manj obremenjenega in čistejšega okolja, ki le kot tàko lahko omogoča kakovostnejše življenje. Zato ločujmo odpadke in ohranimo našo občino čisto danes za boljši jutri.

Danes smo skupaj s partnerji projekta »Uporabni odpadki« otvorili novo enoto Centra Uporabnih Predmetov v mestnem jedru Izole, na Muzčevi ulici 7, le nekaj metrov naprej od izolske tržnice.

Obnoviti nekaj starega je zamudno in skoraj vedno dražje kot kupiti novo, a samo, ker se v ekonomski računici še ne upošteva visokega stroške, ki ga plača okolje. Komunala Izola, ki v občini Izola zanj skrbi, pa se tega stroška dobro zaveda, sej se dnevno spopada s kupi odpadkov, med katerimi se pogosto opazi veliko dragocenih predmetov, a žal prepozno.

S prizadevanjem reševanja problematike odpadkov pri korenini so danes Komunala Izola, Okolje Piran, zelena turistična agencija Istraterra in podjetje, ki na lokalnem območju skrbi za zbiranje in predelavo odsluženega tekstila Laky sortiranje, otvorili novo enoto Centra Uporabnih Predmetov (CUP v MESTU).

Prostore stare, dolgo zapuščene pekarne so  prelevili v okolju prijazen prostor, kjer se lahko izmenjajo vsi manjši predmeti, ki polnijo domove in tratijo dragoceni prostor. Z izmenjavo lahko obenem nekoga osrečimo ter postanemo odgovornejši potrošniki.

V izložbah in na dogodkih se lahko spoznajo dobre prakse kreativnih posameznikov ali mikro podjetij, ki ustvarjajo iz odpadkov, v ozadju prostora pa se nahaja še prostor, ki bo po fazah projekta ponujal možnost predelave in nadgradnje odsluženih predmetov.

Center Uporabnih Predmetov je plod projekta Uporabni Odpadki, LAS Istre ali »Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ob ponedeljkih in četrtkih bo CUP v MESTU odprt popoldan, med 14. in 18. uro, ostale delovne dni v tednu pa dopoldan od 9. do 13. ure. Poleg oblačil, igrač, športne opreme, izdelkov za dom in vseh drugih uporabnih predmetov na voljo za izmenjavo ali po simbolični ceni, je v Centru tudi možno oddati drobne nevarne odpadke, kozmetiko, baterije in neuporabna zdravila, od jeseni pa bo možno tudi plačevanje položnic za storitve zbiranja in odvoza odpadkov.

Na današnjem dogodku so sodelovali tudi otroci OŠ Dante Alighieri z glasbenikom Drill-om ter uprizorili prvo ekološko rap skladbo, ki je nastala lani v obdobju med dnevom Zemlje in dnevom Okolja. Pod mentorstvom Drill-a so otroci vseh treh izolskih osnovnih šol v ustvarjanju skladbe »Svet samo tvoj je« povzeli bistvo CUP-a: »Zavrženim predmetom ponudimo šanso, da drugim izpolnijo svoje poslanstvo; v Center prinesi, kar več ne koristiš, pomagaj nekomu medtem, ko počistiš!...Vabljeni v center uporabnih predmetov, da vse ni za stran vsak mlad že ve to«. 

 

Med 21. in 25. majem 2019 bo potekala letošnja prva akcija  zbiranja nevarnih odpadkov  iz gospodinjstev, s premično zbiralnico odpadkov. Z akcijo vam želimo omogočiti, da se na ustrezen način znebite nevarnih odpadkov, ki jih hranite doma.

Nevarne odpadke, kot so: stara zdravila in kozmetika, uporabljeno jedilno olje, odslužena svetila, razne kemikalije, barve, laki, spreji, topila ter majhne električne aparate, lahko oddate v posebno dostavno vozilo, ki bo po spodaj navedenem razporedu, locirano na sledečih zbirnih točkah:

v torek, 21. maja 2019

od 12.00 do 13.00: Polje, ob ekološkem otoku (nasproti hišne št. Polje 13 b)

od 13.30 do 14.30: Korte, cesta proti turistični kmetiji Kotrle (na parkirišču pri trafo postaji)

od 15.00 do 16.00: Malija – Mala seva  (ob ekološkem otoku)

od 16.30 do 17.30: Šared, cesta proti Jagodju ob ekološkem otoku (v bližini hišne št. Šared 18 e)

v sredo, 22. maja 2019

od 12.00 do 13.00: Korte, pri zadružnem domu

od 13.30 do 14.30: Medoši, avtobusna postaja

od 15.00 do 16.00: Malija, avtobusna postaja

od 16.30 do 17.30: Cetore, parkirišče pred vasjo

v četrtek, 23. maja 2019

od 12.00 do 13.00: Korte, pri stari šoli - Hostel

od 13.30 do 14.30: malija, pri nogometnem igrišču

od 15.00 do 16.00: Šared, parkirišče nad barom Šaredin

od 16.30 do 17.30: Baredi, avtobusna postaja

v petek, 24. maja 2019

od 12.00 do 13.00: parkirišče pri Cerkvi Sv. Mavra

od 13.30 do 14.30: Drevored 1. Maja, pri kava baru Oljka

od 15.00 do 16.00: Morova ulica, na parkirišču pri gostilni Sonja

od 16.30 do 17.30: Jagodje (križišče za Košterlag, šolska avtobusna posta Montekalvo - most)

v soboto, 25. maja 2019

od   8.00  do  9.00:  Veliki trg, pri gostilni Ribič

od   9.30 do 10.30:  parkirišče pri Ladjedelnici, pri črpališču

od 11.00 do 12.00:  Veluščkova – Partizanska ulica

od 12.30 do 13.30:  Livade, na parkirišču pri OŠ Livade

od 14.00 do 15.00:  Jagodje, Ulica Proletarskih brigad, nasproti bloka št. 18

od 15.30 do 16.30:  Jagodje - Dobrava, parkirišče pri Krajevni skupnosti      

od 17.00 do 18.00:  Ulica Oktobrske revolucije, pri trafo postaji

 

Nevarne odpadke lahko sicer skozi celo leto  (s predložitvijo zadnjega odrezka potrdila o plačilu komunalnih storitev) brezplačno pripeljete na zbirni center. 

OBRATOVALNI ČAS ODLAGALIŠČA IN ZBIRNEGA CENTRA

Ponedeljek – petek       od 8. do 17. ure

Sobota                           od 9. do 12 ure

Nedelja in prazniki        zaprto

 

Telefonska številka 05/66 34 950 vam je na voljo za dodatna pojasnila o akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.

Vabimo vas, da se akcije udeležite. Na ta način se bomo znebili črnih odlagališč in kopičenja odpadkov na naših domovih ter skupaj prispevali k bolj čistemu in urejenemu okolju.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

 

 

 

Zadovoljstvo naših uporabnikov s komunalnimi storitvami je za naše podjetje izrednega pomena. Zato želimo tudi letos preveriti oz. pridobiti povratne informacije v zvezi z nudenjem naših storitev.

V mesecu maju in juniju bomo tako že sedmo leto zapored, na celotnem območju občine Izola, izvajali terensko anketiranje. "Računalniško podprta" anketa je namenjena vsem uporabnikom komunalnih storitev v občini Izola.

Anketa je anonimna in vsebinsko razdeljena na dva sklopa vprašanj. V prvem sklopu je pozornost usmerjena k storitvam zbiranja in odvoza odpadkov, v drugem sklopu pa ostalim storitvam podjetja.

Z odgovori želimo preveriti in ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem naših storitev, ugotoviti kako poslovna rast in posodabljanje podjetja vplivata na kakovost storitev v očeh občanov ter najti nove pristope na področju podajanja informacij, osveščanja in izobraževanja uporabnikov naših storitev.

Pridobljene informacije so dragocene predvsem kot usmeritev pri ugotavljanju povezave med ukrepi podjetja ter kakovostjo storitev.

Anketa je dosegljiva tudi na spletni strani Komunale Izola: www.komunala-izola.si, s klikom na ANKETO.

 

Vse uporabnike naših storitev vljudno vabimo k sodelovanju in se jim hkrati tudi iskreno zahvaljujemo.

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.