^Na vrh

RSS

Komunala Izola je v sodelovanju s podjetjem Laky sortiranje, na območju občine Izola postavila dodatne tri zabojnike za zbiranje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila. Zabojniki so postavljeni ob obstoječih ekoloških otokih na naslednjih lokacijah: v Ulici oktobrske revolucije – pri transformatorski postaji, na Trgu Svetega Mavra in Kosovelovi ulici – za črpališčem Izola. Na lokaciji Dantejeve ulice (pri baru Oljka), pa je bil zamenjan poškodovan zabojnik.

Umestitev dodatnih zabojnikov za zbiranje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila, je cilj, zastavljen skupaj s podjetjem Laky sortiranje, partnerjem Komunale Izola v projektu Uporabni odpadki – prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način, v sklopu katerega smo v letošnjem letu, v mestnem jedru, odprli novo enoto Centra uporabnih predmetov (CUP), kjer se odsluženi,  predmeti izmenjujejo in predelujejo. Omenjeni projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

S postavitvijo zbiralnikov želimo občanom približati možnost ustrezne oddaje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila, ki predstavljajo eno izmed perečih okoljskih problematik.

Pomembno je, da se kot potrošniki naučimo svoja odslužena oblačila ustrezno razvrščati, saj tako zmanjšamo negativni vpliv na okolje. V vrečkah oddana, oprana in zložena oblačila, bodo lahko nekomu služila še naprej. Poškodovana in dotrajana oblačila, so zgolj odpadek in se odlagajo v zabojnike za mešane komunalne odpadke.

Zbiralniki za tekstil so sicer postavljeni še na drugih sedmih lokacijah. Te so v Ulici Proletarskih brigad, Ulici IX. korpusa, Dantejevi ulici, ulici Zvonimira Miloša, v Kortah ob zadružnem domu, na avtobusni postaji na Maliji in na Šaredu. Občani imajo možnost v te zbiralnike odložiti rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil (rabljena posteljnina, pregrinjala, prešite odeje, brisače, prte, zavese in metrsko blago). V tovrstne zbiralnike  sodijo le čista, oprana in nepoškodovana oblačila, obutev in tekstil.

 

Še uporabna rabljena oblačila, obutev in tekstil lahko z novimi lastniki ponovno zaživijo. Novi uporabniki so lahko ljudje, ki izbirajo bolj etične načine nakupovanja ali socialno šibkejši oz. tisti, ki jih resnično potrebujejo.

 

Z ločenim zbiranjem rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila spodbujamo okoljsko osveščenost ljudi in blažimo negativne posledice na okolje.

 

 
Na julijski seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili nov cenik storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019 in Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Izola, ki določa nov način obračuna storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Tak način obračuna vključuje število oseb, ob upoštevanju velikosti stanovanjske enote in frekvence odvoza.
več...
 
Komunala Izola, d. o. o.

V naslednjem tednu, med 15. in 19. julijem 2019, se bo na območju občine Izola izvajal drugi sklop dezinsekcije javnega kanalizacijskega omrežja. Na podlagi našega naročila, bo dezinsekcijo izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) , Enota Koper.

Dezinsekcija, s katero se učinkovito odpravlja težave s škodljivimi insekti (ščurki, ipd.), ki se med drugim radi zadržujejo tudi v kanalizacijskih vodih, se bo izvajala z obrizgavanjem jaškov ter toplim zamegljevanjem jaškov in cevi javne kanalizacije.

Kot vselej, tudi tokrat pozivamo lastnike stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov v zasebni lasti, kot tudi večstanovanjskih objektov, da z namenom doseči čim večji učinek dezinsekcije, poskrbite tudi za dezinsekcijo svojih internih kanalizacijskih omrežij in priključkov.Storitev lahko naročite neposredno pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, na telefon 041/623 299 ali pri katerem od ostalih pooblaščenih izvajalcev dezinsekcije.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo dezinsekcije, bo termin izvedbe spremenjen, kar bomo tudi pravočasno sporočili.

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na telefonski številki 05/66 34 950 ali 05/66 34 935.

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

 
PREDMET ODDAJE
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
  1. Veliki trg 12, v izmeri 111,0 m2, znamembnostjo ribarnice. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.139,15 EUR; prostor je zaseden. Obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;
  2. Veliki trg 4, v izmeri 53,5 m2 (uporabne površine 44,3 m2), z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 454,75 EUR;

Več...

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.